Čejčské jezero

696 14, Čejč
Čejč/Příroda - Čejč


Popis místa
Čejčské jezero je jedno ze dvou velkých zaniklých slaných jezer jižní Moravy (druhé je Kobylské jezero). Nacházelo se jihovýchodně od současné obce Čejč, bylo vysušeno v 19. století za účelem zisku půdy k zemědělské činnosti. Památkou na jezero je několik pomístních názvů (Jezero nad Dvorem, Jezero pod Tratí, Louky nad Jezerem). Na břehu bývalého Čejčského jezera se nachází přírodní památka Výchoz.

696 14, Čejč
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Čejčské jezero bylo jedním z mnoha jezer, která se s koncem poslední doby ledové vytvořila na jižní Moravě v okolí Kyjova. Vedle největšího Kobylského zde byla další méně známá jezera: Vracovské, Vacenovické a Vlkošské. Stáří jezera bylo potvrzeno pylovou a paleoalgologickou analýzou. Jezera se postupně zanášela během pozdního glaciálu (15 000 – 10 250 př. n. l.) a během mladších čtvrtohor (10 250 př. n. l. – dodnes), proces se urychlil vlivem zemědělské činnosti. Během 19. století pak bylo Čejčské jezero (spolu s Kobylským) uměle vysušeno za účelem zisku půdy. Jeho kotlina je však uzavřená, a aby se zabránilo jeho spontánnímu obnovování, je voda vyčerpávána do Čejčského potoka, který odtéká do Trkmanky. Plocha jezera je dobře patrná na historické mapě pocházející z 2. vojenského mapování z let 1836–1852 pod německým názvem Tscheitscher See.

Obsáhlý historický zdroj informací o Čejčském jezeře je dílo Tomáše Jordána z roku 1580 o léčivých pramenech Kniha o přirozených vodách hojitedlných neb teplicech moravských, slavným čtyřem stavuom markhrabství moravského připsaná. Je zde zmíněn vysoký obsah sloučenin síry a dusičnanu sodného a hořká chuť a zápach vody a s tím spojené využití vody z Čejčského jezera při léčbě kožních onemocnění u lidí i dobytku.

Typ Solné jezero
Rozloha  
Objem  
Maximální hloubka  
Nadmořská výška 200 m
Přítok vody  
Odtok vody  


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz