Vodní nádrž Znojmo

669 02, Znojmo
Znojmo/Příroda - Znojmo


Popis místa
Vodní nádrž Znojmo na řece Dyji, byla uvedena do provozu v roce 1966. Hráz vodního díla, jejíž délka činí 115 m, se nachází v těsné blízkosti centra města Znojmo. Slouží především k vyrovnávání nerovnoměrných průtoku v řece s ohledem na provoz elektrárny vodního díla Vranov, výrobě elektrické energie, zajištění trvalého minimálního průtoku v suchých období a protipovodňové ochraně.

669 02, Znojmo
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Nádrž v malebném údolí řeky Dyje v národním parku Podyjí (Ochranný režim I. zóny národního parku) se zemní sypanou hrází situovanou přímo pod historickým jádrem města Znojma a byla postavena letech 1962-1966. Slouží k vyrovnání nepravidelných odtoků způsobených špičkovým provozem vranovské hydrocentrály, k ochraně před povodněmi, jako rezervoár pitné vody pro skupinový vodovod Znojmo a k výrobě elektrické energie. Vyrovnanými odtoky je zajišťován trvalý minimální průtok se zabezpečením odběrů pro závlahy a pro drobné odběratele.

Funkční blok se spodními výpustmi, hrazeným přelivem o dvou polích, přelévanou vodní elektrárnou a odběry pro pitnou vodu tvoří jeden celek, umístěný při pravém břehu.

Nádrž je dlouhá 5 km a hluboká max. 15 m. Kamenitá hráz dosahuje 115 m délky v koruně.

Typ Přehrada
Rozloha 45 ha
Objem 4 290 000 m³
Maximální hloubka  
Nadmořská výška 228,5 m
Přítok vody Dyje
Odtok vody Dyje


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz