Vodní dílo Nové Mlýny I (horní)

691 22, Pasohlávky, Tel.: +420 519 427 624
Pasohlávky/Příroda - Pasohlávky


Popis místa
Vodní dílo Nové Mlýny v sobě zahrnuje tři přehradní nádrže – horní Mušovskou, střední Věstonickou a dolní Novomlýnskou. Pod názvem vodní dílo Nové Mlýny I se skrývá horní Mušovská nádrž, která je rozlohou nejmenší ze tří novomlýnských nádrží. Leží na řece Dyji a na jejích březích se nachází známá obec Pasohlávky či Brod nad Dyjí. Horní mušovská nádrž slouží především pro rekreaci.

691 22, Pasohlávky
Telefon: +420 519 427 624
E-mail: Nevyplněno
Web: http://www.pmo.cz/cz/uzitecne/vodni-dila/nove-mlyny-horni/

Naplánovat trasu

Horní Mušovská nádrž leží na řece Dyji a na březích nádrže se nacházejí známé obce Pasohlávky, Brod nad Dyjí, Dolní Věstonice, Pasohlávky, Pavlov a Strachotín.

Právě u obce Pasohlávky se nachází oblíbený uzavřený areál autokempu, který tvoří dvě oddělené laguny. Obě mají travnato-písčité pláže s pozvolným vstupem do vody a okolí kempu je protkáno cyklistickými stezkami. V přípravě je také výstavba termálních lázní a to ve vazbě na dva termální prameny se sedmačtyřicetistupňovou vodou, z nichž jeden už odborníci označili za léčivý.

Okolí všech přehrad je ideální pro pěší výlety a cykloturistiku. Samotné přehradní nádrže slouží kromě koupání například i k windsurfingu, lodní dopravě a rybolovu.

Vodní dílo svým zatopením bahnitých ploch také odstranilo komáří kalamity.

Mušovská nádrž byla napuštěna v roce 1979, v nejhlubším místě byla naměřena hloubka 4 metry a zabírá plochu 528 hektarů. Hráz nádrže je zemní sypaná se středním těsnícím jádrem. Je dlouhá téměř 2,5 km a vysoká 6,1 m. Svahy jsou opevněny kamenným pohozem. Po koruně hráze šířky 12,5 m vede silnice I. třídy spojující Brno s Mikulovem. Průtok vody do střední nádrže zajišťuje přelivný objekt se čtyřmi poli šířky 23,5 m. Tři pole jsou hrazena segmenty, jedno je hrazeno klapkou. Celková kapacita je 350 m³/s. Hlavním účelem vodního díla je zajištění závlahových odběrů a snížení povodňových průtoků.

Celkově zabírá kaskáda 32,3 kilometrů čtverečních.

 

 

Snahy obyvatel žijících na dolním toku Dyje o zlepšení vodních poměrů a zabránění nežádoucím účinkům velkých vod sahají až do 18. století.

Významným podkladem pro řešení vodohospodářských poměrů byl však až Státní vodohospodářský plán z roku 1954. V roce 1959 bylo rozhodnuto o vypracování přípravných projektových studií a roku 1968 se započalo s postupnou výstavbou vodohospodářských úprav. Ta zahrnovala úpravy řek Dyje a Moravy a především stavbu nádrže pro ovlivnění průtoků na Dyji – vodní dílo Nové Mlýny.

S ohledem na nutnost zajistit silniční spojení Brno-Mikulov a Strachotín-Dolní Věstonice bylo navrženo rozdělit nádrž dvěma hrázemi na celkem tři oddělené nádrže. Nádrže se stavěly ve dvou etapách. V rámci I. etapy byla vystavěna horní a střední nádrž a v rámci II. etapy dolní nádrž.

Souhrnné projektové řešení bylo schváleno během roku 1972 a I. etapa výstavby byla zahájena v roce 1974. Horní nádrž byla dokončena v roce 1978.

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 527,5 ha
Objem 14,313 mil. m³
Maximální hloubka 4,5 m
Nadmořská výška 167 m
Přítok vody Dyje
Odtok vody Dyje


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz