Vodní nádrž Švihov (Želivka)

285 22, Zruč nad Sázavou, Tel.: +420 221 401 111, pvl@pvl.cz
Zruč nad Sázavou/Příroda - Zruč nad Sázavou


Popis místa
Vodní nádrž Švihov je známá spíše pod názvem Želivka a je to největší nádrž nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Slouží jako zdroj pitné vody pro Prahu a celou středočeskou oblast. Nedílnou součástí nádrže Švihov jsou představné nádrže Trnávka, Němčice a Sedlice, jejichž účelem je zachycovat splaveniny. Kvůli vodní nádrži byly zatopeny vesničky Švihov, Dolní Kralovice a téměř celé městečko Zahrádka.

285 22, Zruč nad Sázavou
Telefon: +420 221 401 111
E-mail: pvl@pvl.cz
Web: http://www.pvl.cz/

Naplánovat trasu

Vodní nádrž Švihov je největší vodárenskou nádrž v České republice a ve střední Evropě.

Výstavba vodního díla začala v roce 1965 a byla dokončena roku 1975, zkušební odběry vody však začaly roku 1972. Přehrada je vybudována v říčním kilometru 4,29, nad soutokem Želivky se Sázavou. Přímá zemní hráz dosahuje výšky 58 metrů, délka koruny hráze činí 860 m.
Před nádrží Švihov byla vybudována soustava menších vodních nádrží (Trnávka, Němčice, Sedlice), jejichž účelem je zachytit splaveniny před vodárenskou nádrží.

Vodní nádrží byla zatopena například vesnice Švihov a převážná část bývalého městečka Zahrádka (dříve Trhová Zahrádka). O výstavbě nádrže a tím o likvidaci města rozhodla vláda usnesením z 27. srpna 1969, likvidace byla dokončena roku 1976. Počátky osady Zahrádka sahají do 12. století, ve 14. století u vesnice byl významný brod přes Želivku. Roku 1562 byla Ferdinandem I. povýšena na město a přejmenována na Trhovou Zahrádku. 21. února 1850 jej poničil požár. Roku 1856 byla postavena silnice do Želivi, 1858 do Ledče nad Sázavou, 1862 do Dolních Kralovic a 1879 do Humpolce. Roku 1860 byla v Trhové Zahrádce zřízena pošta.

Ještě před první světovou válkou byla zavedena autobusová linka z Ledče nad Sázavou přes Zahrádku do Humpolce. Roku 1920 se městečko vrátilo k názvu Zahrádka.

Do ochranného pásma 1. stupně vodárenské nádrže VD Švihov je zákaz vstupu osob i vjezd vozidel. Na jeho dodržování dohlížejí příslušníci Policie ČR, pracovníci Povodí Vltavy, státní podnik a Česká inspekce životního prostředí.

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 1 602,6 ha
Objem 309 000 000 m³
Maximální hloubka  
Nadmořská výška 381,7 m
Přítok vody Želivka, Martinský potok, Blažejovický potok, Sedlický potok
Odtok vody Želivka

 Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz