Vodní nádrž Štěchovice (Štěchovická přehrada)

252 07, Štěchovice, Tel.: +420 221 401 111, pvl@pvl.cz
Štěchovice/Příroda - Štěchovice


Popis místa
Přehrada je umístěna v romantickém skalnatém údolí a jezero délky 7,38 km o ploše 114 ha je vyhledávaným rekreačním místem pro obyvatele Prahy a okolí. Účelem přehrady je vyrovnávání špičkových odtoků z hydrocentrály Slapy a Orlík a jejich následné využití v průběžné elektrárně. Nedílnou součástí vodního díla je přečerpávací vodní elektrárna, která prošla v letech 1994 – 1996 rozsáhlou modernizací.

Přehrada je přímá, tížná, betonová, obložená žulovými kvádry, založená na skalním podloží. K převedení vody slouží 5 přelivných polí, které jsou hrazeny stavidly. Běžně se pro převedení používá zejména průběžná elektrárna s 2 turbínami typu Kaplan.

Pro případné úplné vypuštění nádrže je určen výpustný tunel v patě hráze.

Zvláštností vodního díla je řešení přečerpávací elektrárny, kde v hloubce 40 metrů pod terénem je umístěno oběžné kolo reverzní Francisovy turbíny. (Reverzní znamená, že jednou se oběžné kolo chová jako čerpadlo a jednou jako turbína. Záleží na směru otáčení oběžného kola).

(Zdroj: oficiální stránky Povodí Vltavy)

Vodní dílo Štěchovice patří dobou výstavby mezi prvorepublikové přehrady. Stavba přehrady byla započata v roce 1937 ačkoli plány na její výstavbu jsou už z konce 20.let.

K zahájení výstavby významně přispěla hospodářská krize, která postihla celý svět. Po zabrání našeho území nacisty, byla stavba pozastavena a později pokračovala z důvodu nedostatku elektrické energie v zemi. K zahájení provozu energetické části došlo v listopadu 1943.

Celé vodní dílo bylo dokončeno až v roce 1945. Během výstavby, kdy ještě po Vltavě pluly vory, byly proplavovány skrz výpustný tunel ve středu hráze.

(Zdroj: oficiální stránky Povodí Vltavy)

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 95,7 ha
Objem 11 200 000 m³
Maximální hloubka  
Nadmořská výška 225 m
Přítok vody Vltava
Odtok vody Vltava


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz