Vodní nádrž Souš

468 61, Desná
Desná/Příroda - Desná


Popis místa
Údolní přehrada Souš (Darre), ležící na říčce Černá Desná, byla postavena před první světovou válkou jako součást systému retenčních nádrží, majícího chránit oblast pod Jizerskými horami před povodněmi. Podél přehrady vede cesta na Smědavu, která spojuje Tanvaldsko s Frýdlanstkem.

468 61, Desná
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

První snahy o vybudování údolních nádrží v povodí Јizery se datují již od povodně v roce 1897, ikdyž přehrada byla postavena až o 18 let později.

Na zpracování projektu se podílel univerzitní profesor Ing. Otto Intze, který postavil mnoho z jizerskohorských přehrad. Po jeho smrti byl polubenským Vodním družstvem nový projektant, Ing. Wilhelm Plenkner z Prahy. Ten navrhl v roce 1906 celou soustavu přehrad v povodí Kamenice. Projekt zahrnoval výstavbu dvou přehrad na Černé a Bílé Desné propojenou vzájemně štolou a pak dvě obdobně propojená vodní díla na Blatném potoce a Kamenici druhá část však nebyla realizována).

Dříve se v místě přehrady nacházela osada Souš (Darré), poprvé zmiňovaná roku 1775. Koncem 19. století zde žilo ve 34 domcích 156 obyvatel. V osadě také pracovala od konce 18. století do roku 1810 sklářská huť. Osada Souš však ustoupila výstavbě přehrady.

Vodní dílo Souš na Černé Desné v říčním kilometru 7,250 bylo vybudováno v letech 1911 - 1915.

V září 1916 však došlo na nedaleké Bílé Desné k protržení přehrady, kdy průlomová vlna způsobila značné materiální škody a vyžádala si i lidské životy. Tato katastrofa měla vliv na další využití a funkci přehrady Souš a byla podnětem k její rekonstrukci provedené v letech 1924 - 1927, která spočívala především v zesílení a navýšení hráze a ve zřízení drenážního systému.

Druhá rekonstrukce proběhla v letech 1971 - 1974 a jejím cílem bylo využití vodní nádrže k vodárenským účelům. A proto od roku 1974 slouží jako vodárenská nádrž pro zásobování Jablonecka pitnou vodou.

Po vybudování vzdouvacího jízku a odběrného objektu na Bílé Desné je část průtoku převáděna z Bílé Desné do nádrže Souš původní štolou z roku 1915.

Ze Souše je možné podnikat příjemné výlety do okolí (Jizerka, Hejnice, Lázně Libverda). Zvláštní pozornost si zaslouží vodopády na Černé Desné.

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 85,89 ha
Objem 7 561 000 m³
Maximální hloubka  
Nadmořská výška 772 m
Přítok vody Černá Desná
Odtok vody Černá Desná

 Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz