Vodní nádrž Slapy

252 08, Slapy
Slapy/Příroda - Slapy


Popis místa
Slapská přehrada se nachází asi 40 km jižním směrem od Prahy na řece Vltavě, v místě kde byly legendární Svatojánské proudy. Slapy jsou pátou největší přehradou v České republice. Kromě vodních sportů jako je jachtaření, vodní lyžování, windsurfing, ale také koupání je přehrada hojně využívána lodní dopravou.

252 08, Slapy
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Přehrada je součástí tzv. Vltavské kaskády. Význam nádrže je především v ochraně před velkými vodami. Byla vytvořena především za účelem regulace toku řeky Vltavy a výroby elektrické energie. Výška hráze je 60 m, délka hráze pak 260 m.

Stavbou přehrady zmizelo jedno z nejhezčích evropských údolí a zůstává jen ve vzpomínkách. Ovšem ani dnešní přehradní jezera na toku Vltavy nic neubírají na kráse okolí. Nejenom Slapská přehrada představuje množství romantických zátok a nespočet krásných přírodních scenérií.

V okolí nádrže je k dispozici řada kempů, hotelů a penzionů, ale i krásné přírody a zajímavostí, které vybízí k pěším i cyklistickým výletům. Mezi nejznámějším rekreačním střediskům na Slapské přehradě patří Nová Rabyně, Stará a Nová Živohošť, Ždáň, Měřín nebo Županovice.

Svatojánské proudy

V místech náplavky Slapské přehrady začínal velmi peřejnatý úsek Vltavy (92. až 83. říční kilometr), nazývané Vltavské nebo Štěchovické proudy (později Svatojánské proudy). Tento 7 km dlouhý úsek se spádem 20 m, který je dnes zatopen Štěchovickou přehradou, představoval poslední překážku při plavení vorů a nákladních lodí do Prahy.

Po nástupu Habsburků na český trůn probíhal čilý obchod se solí mezi českými a rakouskými zeměmi. Sůl se dovážela z Rakouska povozy do Českých Budějovic, dále pak na lodicích a vorech po Vltavě až do Prahy. Cesta po řece byla velice náročná a nebezpečná, v korytě řeky byla zrádná skaliska a hlavně divoké peřeje. Za vlády Ferdinanda I. bylo řečiště částečně upraveno, stavěly se jezy a trhaly skály.

V roce 1640 pověřil císař Ferdinand III. strahovského opata Kryšpína Fuka z Hradištka k úpravě řečiště, především šlo o odstranění velkého skaliska Sedlo, které tvořilo nebezpečný Hořejší slap. Tato skála zasahovala téměř do poloviny řečiště a byla největší překážkou pro plavce. V roce 1643 byly úpravy hotovy, ale i přesto si proudy zachovaly svojí značnou divokost.

Na paměť této významné události byl na zbytku odstraněného skaliska vztyčen Ferdinandův sloup, jinak také zvaný Solný. V roce 1722 byla umístěna nedaleko sloupu socha sv. Jana Nepomuckého, patrona plavců. Od této sochy pak proudy dostaly název Svatojánské. Obě památky se nacházely na levém břehu Vltavy a před napuštěním Slapské přehrady byly přemístěny pod hráz, poblíž budovy Povodí Vltavy, kde stojí dodnes.

Příprava stavby začala již za druhé světové války, kdy bylo hlavně vytypováno nejpříhodnější místo pro stavbu přehrady. Také bylo rozhodnuto o stavbě přehrady s vodní elektrárnou přelévanou. Vzniklo tak řešení s elektrárnou umístěnou přímo v tělese hráze pod přelivy, což bylo v celé Evropě v té době téměř unikátní.

V letech 1949-1951 byl ve skále na pravém břehu vylámán obtokový tunel. Má podkovovitý tvar s plochou profilu 100 m2 a jeho délka je 360 m.

Po dokončení stavby přehrady a před jejím napuštěním byl v roce 1954 uzavřen. Úzávěr tvoří 300 tun těžká železobetonová skříň. Spodní část tunelu až k betonové plombě je dodnes loďkou přístupná.

V roce 1952 byly započaty na přehradě přípravné stavební práce. Jednalo se o stavbu lanovek, betonárek, komunikací apod. Postaveny byly tři lanovky, jedna dopravovala z lomu v Teletíně kamenivo, druhá ze Štěchovic štěrk a třetí ze stanice Luka pod Medníkem cement.

Dopraven tak byl materiál na výrobu 374 tisíc m3 betonu, jenž byl použit na těleso hráze.

Stavba byla ukončena v roce 1955, včetně uvedení elektrárny do zkušebního provozu.

Napouštění nádrže probíhalo netypicky. Díky povodni v roce 1954 byla totiž nádrž plná doslova během několika dní. Stavba nebyla tehdy ještě zcela dokončena, tři hradící segmenty nebyly ještě vůbec osazeny a na prvním teprve probíhala montáž. Zde bylo osazeno provizorní hrazení a voda přepadala tak jen pře tři zbylá pole.

Už před zaplavením byly vytypovány některé památkové objekty, které byly přeneseny přes zátopovou čáru nádrže. Jednalo se spíše o drobné stavby, z nichž nejvýznamnější je asi sloup a socha sv. Jana Nepomuckého, stojící dnes ve stráni pod Slapskou přehradou.

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 11,626 km²
Objem 269 000 000 m3
Maximální hloubka 58 m
Nadmořská výška 271 m
Přítok vody Vltava
Odtok vody Vltava


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz