Vodní nádrž Skalka

350 02, Cheb
Cheb/Příroda - Cheb


Popis místa
Vodní nádrž Skalka či Vodní dílo Skalka je přehradní nádrž na řece Ohři, která leží západně od Chebu na území Karlovarského kraje v České republice. Má rozlohu 338,5 ha. Maximální hloubka je 12 m. Přehradní hráz je vybudovaná jako přímá, sypaná, kamenitá s návodním betonovým těsnicím pláštěm.

350 02, Cheb
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Nádrž byla vybudována v letech 1962-1964 za účelem zásobování vodou průmyslových podniků a elektráren níže po proudu a jako ochrana proti povodním. Vedlejšími účely jsou výroba elektrické energie v MVE Skalka a v MVE Skalka – mikrozdroj. Na březích nádrže leží Skalka, Podhoří, Cetnov, Bříza, Pomezí nad Ohří.

V letech 1998-2000 byla v oblasti zavázání hráze do pravého břehu vybudován doplňkový bezpečnostní přeliv hrazený klapkou. Součástí VD je malá vodní elektrárna na pravém břehu obsahující dvě Kaplanovy turbíny o výkonu 2 x 350 kW.

Přes nádrž u hranic vede dálniční most rychlostní silnice R6. Nádrž rovněž plní funkci protipovodňové ochrany města Cheb. Nádrž slouží i k rekreaci (koupání, sportovní rybaření). Pro vyšší obsah rtuti je zakázána konzumace ryb.

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 338,5 ha
Objem 19 555 000 m³
Maximální hloubka 12 m
Nadmořská výška 450 m
Přítok vody Ohře
Odtok vody Ohře

 Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz