Vodní nádrž Seč

538 07, Seč
Seč/Příroda - Seč


Popis místa
Seč je údolní přehradní nádrž na toku řeky Chrudimky. Hráz postavená v letech 1925 až 1934 je zděná a byla postavena ze žulových bloků mezi skalisky, na nichž se nacházejí zříceniny hradů Oheb a Vildštejn. Na jejich březích postupně vznikl nejrozsáhlejší rekreační areál Pardubického kraje.

538 07, Seč
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Sečská přehrada byla vybudována v letech 1924-1935. Výstavbou přehrady vzniklo jezero dlouhé až 6,5 km a místy hluboké 30 m. Nádrž vznikla za účelem akumulace vody pro účely vodárenské a energetické. Kromě toho je Sečské jezero vyhlášené jako dobré místo pro rekreaci a sport.

Přehradní hráz dlouhá 165 m a vysoká přibližně 42 m je oblouková z lomového kamene. Jako materiál byly použity žulové bloky dopravované sem lanovou dráhou dlouhou 10 km z lomu Libkov nedaleko Nasavrk. Celkem bylo spotřebováno 75.000 m3 tohoto kamene a dále pak 1450 vagónů cementu a 3000 vagónů písku. Celkový objem nádrže je 22,1 mil. m3 vody a maximální zatopená plocha činí cca 220 ha.

V letech 1941-1946 byla vybudována k přehradě energetická část v podobě vodní elektrárny s trubním přivaděčem o celkové délce 1280 m. Z této délky připadá 48,4 m na ocelové potrubí, 377,3 m na železobetonové a 854,3 m dřevěné potrubí.

Dřevěné potrubí se skládá z dýh silných 8 cm, stažených ocelovými obručemi. Důvodem k použití dřeva byla předpokládaná neúnosnost podloží. Zdejší dřevěné potrubí je unikátní technickou památkou, která na svoji údržbu spotřebuje několik milionů korun ročně. Najdete ho když se vydáte za kempem „U letadla“ z hlavní po menší asfaltové silničce dolů směrem k Chrudimce. Elektrárna o jedné Francisově turbíně využívá spád 36,6 m a její výkon je 3260 kW. V souvislosti s výstavbou elektrárny byla vybudována vyrovnávací nádrž.

Typ Přehrada
Rozloha  
Objem 22 000 000 m3
Maximální hloubka  
Nadmořská výška 486,61 m
Přítok vody Chrudimka
Odtok vody Chrudimka

 Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz