Římovská přehrada (Vodní nádrž Římov)

373 24, Římov
Římov/Příroda - Římov


Popis místa
Římov je vodní nádrž vybudovaná v letech 1971-1978 na řece Malši u Římova. Do užívání byla předána v roce 1977. Manipulační řád nařizuje udržovat minimální průtok pod hrází na 650 l/s. Zatopená plocha zasahuje do katastrů obcí Římov, Svatý Jan nad Malší a Velešín. (Zdroj: wikipedie)

373 24, Římov
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Nádrž slouží jako zdroj pitné vody pro České Budějovice a široké okolí.

Z tohoto důvodu, aby byla zajištěna primární kvalita vody na co nejvyšší úrovni, je snahou udržovat v nádrži, pokud možno, co nejvyšší množství vody. Nádrž má relativně malý objem.

Hráz je sypaná kamenitá s jádrem ze sprašových hlín. Vzhledem k těmto faktům, je retenční schopnost nádrže značně omezená. Při povodních je prioritou odvést vodu přes výpustní zařízení tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost přehradního tělesa. Z těchto důvodů se vodní nádrž Římov nikdy nemohla a ani nebude, významným způsobem podílet na omezení povodní na řece Malši.

Povodí Vltavy zde provozuje malou vodní elektrárnu.

(Zdroj: wikipedie)

Typ Přehrada
Rozloha 210 ha
Objem 34 500 000 m³
Max. hloubka 23,5 m
Nadm. výška 475 m
Přítok vody Malše
Odtok vody Malše

 Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz