Vodní nádrž Křižanovice II (Práčovská přehrada)Popis místa
Přehradní nádrž Práčov (Křižanovice II) je součástí vodního díla Křižanovice - Práčov a leží nedaleko obce Svídnice. Jde o významné vodohospodářské dílo Pardubického kraje, které bylo vystavěno v letech 1948-1953. Nádrž Práčov má funkci vyrovnávací a slouží také jako rezervní odběrné místo pro vodovod Chrudim - Pardubice. V přehradní nádrži je zakázáno se koupat.

538 24, Svídnice-Práčov
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Přehradní nádrž Práčov slouží jako vyrovnávací nádrž na řece Chrudimce, a nachází se pod místní částí obce Svídnice, zvanou Práčov. Je součástí vodního díla Křižanovice - Práčov.

Celá soustava vodního díla Křižanovice - Práčov se skládá z akumulační nádrže Křižanovice, menší vyrovnávací nádrž Práčov, vodní elektrárny v Práčově, elektrárenského přivaděče s věžovou vyrovnávací komorou a dále vodárenskými odběry.

Práčovská přehrada byla vybudována spolu s údolní nádrží nádrží (Křižanovice I) mezi lety 1948 až 1953 a slouží pro vyrovnání špičky odtoků z přehrady (Křižanovice I) a také jako rezervní odběrné místo pro skupinový vodovod Chrudim - Pardubice.

Přehrada má zemní sypanou hráz vysokou 17,5 m, dlouhou 210 m a její vodní hladina zaujímá plochu cca 6 ha.

Po jižním a východním břehu vodní nádrže vedou značené turistické trasy a cyklostezky. Podél východního břehu přehrady vede část značené Keltské naučné stezky. Severovýchodním směrem od přehrady se nachází chráněné území přírodní rezervace Krkanka, které chrání malebné údolí tudy protékající řeky Chrudimky a můžeme tu vidět zajímavé žulové skalní útvary.

Po katastrofální povodni v roce 1880 se podařilo v roce 1903 prosadit do Generálního programu upravování řek v Království českém také výstavbu přehrad nad obcí Hamry, u Seče a pod Křižanovicemi.

Pro omezené finanční prostředky byla v letech 1907 – 1912 vybudována pouze jedna z nich, a to Hamry na horním toku Chrudimky, díky níchž se vylepšily průtoky v době sucha, ale prostor nádrže nestačil k uspokojivému zadržení velkých vod. Proto byla v letech 1924 – 1935 na středním toku Chrudimky vybudována další nádrž, Seč, jejímž hlavním úkolem byla právě ochrana území podél Chrudimky před velkými vodami. Její výstavbou skutečně došlo k podstatnému zlepšení průtokových poměrů.

Minimální průtok mohl být zajištěn až do výše 1,6 m3/s a retenční objem nádrže byl dostatečně velký.

Z tohoto důvodu řešení nádrže Křižanovice, stavěné až po druhé světové válce, mohlo být zaměřeno téměř výhradně na využití vodní energie ve špičkové vodní elektrárně u obce Práčov a vodní elektrárně u vyrovnávací nádrže nad obcí Svídnice. Nádrž nemá ochranný prostor.

V 60. letech, kdy nastal kritický nedostatek pitné vody, bylo rozhodnuto o využití akumulované vody také k zásobování Chrudimska a Pardubicka pitnou vodou.

Celé vodní dílo Křižanovice včetně dvou vodních elektráren a vyrovnávací nádrže bylo postaveno v letech 1947 –1953. Prováděcí projekt vodního díla zpracovaly Československé stavební závody n.p. – Stavoprojekt, Vodní stavby Praha. Stavbu prováděly n. p. Konstruktiva a n. p. Vodostavba Praha, dodavatelem technologického zařízení byly ČKD Blansko, VŽKG Ostrava a ČKD Praha.

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 6 ha
Objem  
Maximální hloubka  
Nadmořská výška  
Přítok vody Chrudimka
Odtok vody Chrudimka


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz