Plumlovská přehrada

798 03, Plumlov
Plumlov/Příroda - Plumlov


Popis místa
Plumlovská přehrada se nachází na říčce Hloučele, asi 3 km západně od města Prostějova. Je jednou z našich nejstarších přehradních nádrží. Rozloha činí 65 ha. Objem nádrže má 5,566 mil. m³. Jedním z hlavních důvodů stavby vodní nádrže, bylo značné kolísání hladiny v říčce Hloučela. V suchých měsících způsobovalo vyschlé koryto nedostatek pitné vody v okolních studnách. V jarních měsících způsobovala zvýšená hladina záplavy.

798 03, Plumlov
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Vodní plocha připomíná tvarem chobot. Na severním a západním břehu je domovní zástavba, na jižním les a na jihovýchodě chatová osada. Severozápadní břeh lemuje silnice z Prostějova do Plumlova.

Zemní sypaná hráz je v koruně dlouhá 464,5 m a 6 m široká. Výška koruny hráze nade dnem přehrady je 17 m. Nadmořská kóta koruny je 278,56 m n. m. Kóta maximální hladiny je 277,5 m n. m. Na jižním konci hráze, u výpustě, se nachází boční nehrazený přeliv. Jeho délka je 61,1 m. Kóta přelivu je 276,4 m n. m. U výpustě je umístěna jedna turbína Banki - Cink o výkonu 31 kW. Její hltnost je 0,128 - 0,342 m³/s. Spád je 8,6 m. Na každé straně přehrady je jedna velká pláž.

Na severní straně ve Stichovicích je to písčitá pláž s mírným spádem dna bez oplocení ("U Lázníčka"). Najdete zde občerstvení, parkování, motorest, upravený přístup do vody a kemp.

Na jižní straně v Mostkovicích je to písčitá a travnatá pláž s vymezeným prostorem pro neplavce ("U Vrbiček"). Opět vybavenou dřevěnými lehátky, občerstvením, půjčovnou loděk a šlapadel, prolézačkami, nedalekou restaurací Panel (celoroční provoz). Asi 300 metrů od pláže nad výpustí se nachází veliký kemp.

Hlavním smyslem stavby této nádrže bylo především snížení povodňových průtoků a zajištění trvalého minimálního nadlepšeného průtoku říčky Hloučely. Dále zajištění odběru povrchové vody z toku pod přehradou, případně provizorní zásobování pitnou vodou Prostějova. Mimo jiné také výroba el. energie v MVE a rekreace a rybí hospodářství.

Především rekreační využití v posledních několika letech oslabovalo, až skoro vymizelo. Důvodem je špatná kvalita vody. Tento problém se začal nějak výrazně řešit v roce 2009, kdy bylo odsouhlaseno bagrování dna přehrady v celkové ceně 132 mil.Kč. V r. 1920, na počátku července následkem průtrží mračen, způsobila velká voda na ještě nedostavěné přehradě značné škody. Protrhla hráz a valila se vesnicí, kde brala všechno, co jí přišlo do cesty.

Finální cena stavby dvanáctkrát převýšila odhady.

V září 2009 začalo vypouštění v rámci bagrování dna. Po vybagrování dna a rekonstrukci hráze byla znovu napouštěna od podzimu 2013 do jara 2014.

(Zdroj: wikipedie)

Stavba Plumlovské (Stichovické) přehrady začala v roce 1913. Okolní obyvatelé byli proti stavbě, obecní výbory navrhovaly místo stavby nové přehrady pouze prohloubení původních rybníků a zesílení jejich hrází. Zemský moravský výbor v Brně ale všechna pro vyšetřil a nakonec, 22.prosince 1911, stavbu schválil. Přehrada měla být hotova do 5 let. Hned v druhém roce stavby, 1914, byla ale stavba přerušena První světovou válkou. Stavba pokračovala v letech 1921 až 1932, kdy byla dokončena. Prvním stavbyvedoucím byl Ing. Dr. Karel Navrátil - vrchní zemský stavební rada. Po válce vedení stavby převzal Ing. Vladimír Vrtěl.

Na stavbě přehrady pracovali i zajatci z Itálie. Měli za úkol odstřelovat skálu, ze které se sypala hráz. Tu pak ručně po kolejnicích převáželi k hrázi. Od té doby se skále říká Talijánská skála. Stavba nádrže probíhala na místě dvou středověkých rybníků. Zlechovského (vyšší), po jeho bývalé hrázi je možné v dnešní době, při snížené hladině, přehradu přejít na šířku, a Stichovického (nižší), jeho hráz byla v místech hráze současné přehrady.

Během stavby byl splněn požadavek, aby nebyl vypuštěn Stichovický rybník. Hráz přehrady se proto musela sypat do tohoto rybníka. Aby mohla být vypuštěna voda ze stavební jámy, byla vyhloubena jímka 400 m dlouhá, zhotovená ze dvou štětinových stěn. Ty byly od sebe vzdáleny 2 m. Byly použity piloty o průměru asi 30 cm a fošny až 12 m dlouhé, silné 10 cm. Při stavbě hráze musel být zrušen přítok vody na levém břehu k mlýnu F. Umlaufa. Mlýn byl zrušen a jeho majitel byl odškodněn částkou 55 000,- Kč.

Přehrada byla poprvé napuštěna v roce 1933 a v roce 1936 zkolaudována.

(Zdroj: wikipedie)

Typ Přehrada
Rozloha 68 ha
Objem 5 566 000 m³
Max. hloubka 12 m
Nadm. výška 277,5 m
Přítok vody Hloučela
Odtok vody Hloučela


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz