Vodní nádrž Nýrsko

340 22, Nýrsko, Tel.: +420 221 401 111, pvl@pvl.cz
Nýrsko/Příroda - Nýrsko


Popis místa
Vodní nádrž Nýrsko se nachází 4 km jižně od stejnojmenné obce, na úpatí Šumavy na horním toku Úhlavy. Původním účelem stavby byla akumulace vody, kterou bylo možno intervenčně nalepšovat průtok v Úhlavě pro plzeňskou úpravnu vody na Homolce. Kapacita nádrže je dostačující i pro Klatovsko a Domažlicko. Ze všech nádrží v povodí Berounky je zde nejčistší voda a snadno se upravuje na vodu pitnou.

Nádrž byla vybudována v letech 1964-1969. Bohužel pod její hladinou se ocitla i část obce a přeharda zatopila několik domů.

Jako materiál pro výstavbu posloužil kámen (rula) z místního lomu. Kamenná hráz je balvanitá s návodním železobetonovým těsnícím štítem, dlouhá v koruně 320 m a vysoká 35 m ode dna nádrže. Plášť je opatřen betonovou patkou založenou ve skále. Vzdušná strana hráze je zatravněna a osázena okrasnými dřevinami. Hráz tak dobře zapadá do okolní krajiny. Zatopená plocha nádrže činí 141,59 ha.

Účelem nádrže je zlepšení průtoku v Úhlavě, jako zdroj pitné vody pro Klatovsko a Domažlicko a v poslední řadě i částečně jako ochrana před povodněmi. Ze všech nádrží v povodí Berounky má tato nejčistčí vodu. Netvoří se zde řasy ani sinice a voda se tak dobře upravuje na pitnou. V roce 1996 byly dodatečně na každou spodní výpust instalovány malé vodní elektrárny.

Slouží jako zásobárna pitné vody a pohyb v jejím okolí je proto omezen.

 

Stavba přehrady probíhala v letech 1965 – 1969.

Záměr postavit novou úpravnu vody blízko přehrady byl schválen v roce 1973 a stavba probíhala v období 1980 – 1986.

Tato úpravna vody v Milencích dodává vodu do Klatov, Domažlic a přilehlých oblastí.

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 148 ha
Objem 20,75 mil. m³
Maximální hloubka 35 m
Nadmořská výška  
Přítok vody Svinský potok, Úhlava
Odtok vody Úhlava


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz