Vodní dílo Nové Mlýny III (dolní)

692 01, Nové Mlýny, Tel.: +420 519 427 624
Nové Mlýny/Příroda - Nové Mlýny


Popis místa
Vodní dílo Nové Mlýny v sobě zahrnuje tři přehradní nádrže – horní Mušovskou, střední Věstonickou a dolní Novomlýnskou. Celá kaskáda nádrží na Dyji nese název podle osady nacházející se pod poslední jmenovanou nádrží. Celkově zabírá kaskáda 32,3 kilometrů čtverečních a je největší vodní plochou na Moravě. Pod názvem vodní dílo Nové Mlýny III se skrývá dolní Novomlýnská nádrž, jejímž účelem je výroba elektřiny, závlaha a rekreace.

692 01, Nové Mlýny
Telefon: +420 519 427 624
E-mail: Nevyplněno
Web: http://www.pmo.cz/cz/uzitecne/vodni-dila/nove-mlyny-dolni/

Naplánovat trasu

Vodní dílo Nové Mlýny – dolní nádrž leží na řece Dyji jako poslední a zároveň největší ze soustavy tří novomlýnských nádrží. Zatopená plocha tohoto vodního díla je téměř 1 700 ha a objem vody při maximální hladině je téměř 84 mil. m³. Hráz je zemní sypaná se středním těsnícím jádrem. Je dlouhá přes 4,6 km, vysoká 9,8 m a šířka koruny je 5 m. Svahy jsou opevněny kamenným pohozem. Průtok vody do toku pod nádrží zajišťuje přelivný objekt o třech polích šířky 15 m. Novomlýnská nádrž je se svou rozlohou 1668 hektarů čtvrtou největší vodní plochou České republiky.

Účelů celého vodního díla je hned celá řada – zajištění závlahových odběrů pro zemědělství a průmysl, zajištění odběrů pro Rakousko, trvalé zajištění minimálního průtoku v toku pod nádrží, snížení povodňových průtoků, chov ryb a zlepšení hygieny, čistoty vody a likvidace komářích kalamit v oblasti nádrže. Vedle toho slouží i k umělému zaplavování lužních lesů, k rekreaci, k výrobě elektrické energie a má také význam pro zlepšení kvality vody v toku Dyje.

Okolí Novomlýnské nádrže protínají oblíbené turistické stezky. Pokud se rozhodnete prodloužit si pobyt v krásné jihomoravské přírodě, můžete využít bohatých možností ubytování v kempech v Pavlově, Horních a Dolních Věstonicích nebo Strachotíně. Náročnější turisté se mohou ubytovat i v hotelech. Okolí přehrad je ideální pro pěší výlety a cykloturistiku. Samotné přehradní nádrže slouží kromě koupání i například k windsurfingu, lodní dopravě a rybolovu.

V hrázi Novomlýnské nádrže se nachází malá vodní elektrárna se dvěma turbínami postavená v roce 1989.

Stavba přehradních nádrží vodního díla Nové Mlýny probíhala v 70. až 80. letech 20. století. Od začátku bylo jejich úkolem zamezovat každoročním záplavám a sloužit jako zásobárna vody pro zavlažovací kanály. Plány na projekt zavlažovacích kanálů nakonec nebyly realizovány.

Kaskáda se setkala s negativním postojem ekologických organizací, kterým se nelíbily účinky výstavby přehrad na životní prostředí. Po zaplavení oblasti zaniklo velké množství lesů, které zajišťovaly rozliv vody po krajině. Po protestech ekologických organizací byla snížena hladina Věstonické nádrže a byly v ní vytvořeny dva ostrůvky, na kterých se obnovily lužní lesy.

Souhrnné projektové řešení výstavby soustavy tří nádrží bylo schváleno během roku 1972, dolní nádrž byla dokončena v roce 1988, o rok později byla uvedena do provozu.

Podle odborných studií pomáhají přehradní nádrže stabilizovat krajinu a pozitivně ovlivňují klimatické prvky.

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 1668 ha
Objem 83,961 mil. m³
Maximální hloubka 7,8 m
Nadmořská výška 171 m
Přítok vody Svratka
Odtok vody Dyje

 

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 1668 ha
Objem 83,961 mil. m³
Maximální hloubka 7,8 m
Nadmořská výška 171 m
Přítok vody Svratka
Odtok vody Dyje


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz