Přehrada Nekoř (Vodní nádrž Pastviny II)

561 63, Nekoř, Tel.: +420 465 625 121, labez1@pla.cz
Nekoř/Příroda - Nekoř


Popis místa
Přehrada Pastviny II se nachází v blízkosti obce Nekoř. Pastviny II je součástí vodního díla, které se skládá ze 2 přehradních nádrží, oddělených hrází, po které vede silnice. Přehrada byla vybudována za účelem částečného chránění před povodněmi a zajištění alespoň minimálního průtoku v řece Divoká Orlice. Přehrada je také využívána k vodním sportům a rybaření.

561 63, Nekoř
Telefon: +420 465 625 121
E-mail: labez1@pla.cz
Web: http://www.pla.cz

Naplánovat trasu

V letech 1932-38 byla vybudována vodní nádrž Pastviny. Jako první byla realizována část projektu, kdy byla postavena větší nádrž Pastviny I., poté byla vybudována i přehrada Nekoř (Pastviny II.).

Přehrada Nekoř byla vybudována pro zachycení průtoků ze špičkové elektrárny a slouží také k rovnoměrnému vypouštění větší nádrže.

Její malá hráz (délka 39,3 m a výška 9,6 m) je vzdálená 1077 m od hlavní hráze. Výstavba tohoto vodního díla proběhla v letech 1937–38. Na začátku nádrže pod hrází Pastvin je postavena průběžná vodní elektrárna s Kaplanovou turbínou (5 m3/s a výkon 217 kW).

Podnětem pro výstavbu přehrady Pastviny byly katastrofální povodně v povodí Orlice v letech 1840, 1846, 1862 a 1888.

Projekt vypracovalo vodohospodářské oddělení Zemského výboru v Praze v letech 1926-1928.

Převážná část stavební části vodního díla byla zadána firmě Ing. Miroslav Pažout, dodávku železných konstrukcí zajišťovaly firmy ČKD Praha, Škodovy závody Plzeň, Křižík Praha a výstavbu obloukového železobetonového mostu přes přehradní nádrž firma Ing. . J. V. Velflík v Praze.

Výstavba proběhla v letech 1933 – 1938. Je to poslední vystavěná zděná hráz v České republice.

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 92 ha
Objem 10,823 mil. m³
Maximální hloubka  
Nadmořská výška 474,14 m
Přítok vody Divoká Orlice
Odtok vody Divoká Orlice


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz