Vodní nádrž Mohelno

675 75, Mohelno, Tel.: +420 543 423 441, provozbrno@pmo.cz
Mohelno/Příroda - Mohelno


Popis místa
Vodní nádrž Mohelno je součástí vodního díla Dalešice, které leží na řece Jihlavě asi 30 km jihovýchodně od Třebíče a slouží jako spodní vyrovnávací nádrž. V těsné blízkosti nádrže se nachází národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. Pod přehradou se nachází pstruhové pásmo a žijí zde chránění raci. (Zdroj: Wikipedie)

Vodní nádrž Mohelno byla do provozu uvedena v roce 1977.

Z nádrže je odebírána voda pro jadernou elektrárnu Dukovany. Společně s vodní nádrží Dalešice tvoří energetický komplex přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, která se nachází pod hrází nádrže Dalešice. (Zdroj: Wikipedie)

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 117 ha
Objem 17 100 000 m³
Maximální hloubka  
Nadmořská výška 290,80 m
Přítok vody Jihlava
Odtok vody Jihlava


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz