Přehrada LoupnicePopis místa
Přehrada Loupnice se nachází mezi městem Litvínov a obcí Horní Jiřetín. Přehrada byla postavena za účelem protipovodňové ochrany a s vyjímkou mimořádných povodní je přehrada prázdná.

435 43, Horní Jiřetín
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Vodní dílo Loupnice leží „v území nikoho" mezi Litvínovem a Horním Jiřetínem. Patří mezi typické „hnědouhelné stavby" komunistického režimu.

Svou výše hráze 17 m sice patří dokonce do mezinárodního seznamu přehrad, ale nezasvěcený by si při jejím spatření ani neuvědomil, že se o přehradu vůbec jedná. Sypaná zemní hráz ze štěrkopísku, získaného z prohrábky nádrže, s návodním jílovým těsněním, má totiž oba svahy hráze porostlé náletovými stromy a keři, takže připomíná spíše terénní muldu.

V nádržím prostoru je tůňka na Loupnici, která protéká volně hrází přes dvě potrubí průměru 800 mm, chráněná česlemi. Že se jedná o přehradu, může někoho napadnout snad jen při objevení betonového bezpečnostního přelivu u levého zavázání hráze s délkou přelivné hrany 2 x 8,2 m. Na spadiště přelivu navazuje lichoběžníkový betonový skluz přerušený propustkem bývalé důlní vlečky a pokračující dále až do Loupnice pod hrází.

Projektová dokumentace zpracovaná Báňskými projekty Teplice v roce 1956 byla schválena 5. března 1957. Stavbu realizovaly Vodní stavby, Sezimovo Ústí během roku 1959, dodneška však zřejmě nebyla zkolaudována, nebo se alespoň k tomu nenašel doklad. Účelem vodního díla byla protipovodňová ochrana dolů. Do nádržního prostoru se převádějí i průtoky ze sousedního povodí Jiřetínského potoka odlehčovacím korytem z Horního Jiřetína. Přehrada Loupnice je v majetku Mostecké uhelné společnosti, a.s., která se ji několikrát neúspěšně pokoušela předat do správy Povodí Ohře.

Celá hráz s korunou na kótě 268-268,6 m n. m. je dlouhá 810 m, široká v koruně 4-5 m a v patě až 78 m. Koruna hráze je nezpevněná, půdorysně lomená a na obou koncích uzavřená závorami. V nejvyšší části hrá ze je na vzdušní straně přisypána přitěžovací lavice pro zvýšení stability, po které vedla dvoukolejná důlní vlečka. Takto vzniklá nádrž má celkový objem 1,18 mil. m3 při zatopené ploše 30 ha. Nádrž je však s výjimkou mimořádných povodní prázdná.

Typ Přehrada
Rozloha 30 ha
Objem 1,18 mil. m³
Maximální hloubka  m
Nadmořská výška 268,6 m
Přítok vody Jiřetínský potok
Odtok vody Loupnice

 Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz