Vodní nádrž Letovice

679 61, Letovice, Tel.: +420 541 637 111, sekretariatgr@pmo.cz
Letovice/Příroda - Letovice


Popis místa
Vodní nádrž Letovice leží na řece Křetince a byla vybudována v letech 1972 - 1976. Hlavní význam této přehrady je ochrana před povodněmi a doplňování stavu řeky Svitavy. Přehrada je dnes využívána také na rekreaci, rybolov a vodní sporty. Místní obyvatéle jí nazývají Křetínka.

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 1046 ha
Objem  11 570 000 m3
Maximální hloubka  27,3 m
Přítok vody Křetinka
Odtok vody Křetinka


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz