Vodárenská nádrž Landštejn

Landštejn, 378 81, Landštejn
Landštejn/Příroda - Landštejn


Popis místa
Vodárenská nádrž Landštejn na toku Pstruhovec se nachází v blízkosti stejnojmenné obce. Byla vybudována v letech 1971-73 jako zdroj povrchové vody pro Staré Město pod Landštejnem a okolí. K nádrži a okolo ní vedou trasy turistických značek: modrá z Nové Bystřice (asi 10 km) nebo z Českého Rudolce (asi 15 km), červená ze Starého Města pod Landštejnem (asi 4 km) a zelená okružní s výchozím místem u hradu Landštejna. Přístup na hráz a k nádrži není dovolen.

Landštejn, 378 81, Landštejn
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Přehrada Landštejn měla sloužit vodárenským účelům, proto byl pro její výstavbu vybrán potok, jehož povodí je většinou zalesněné a bez soustředěné zástavby.

Hlavním účelem vodního díla je zajištění odběru pro úpravnu vody ve Starém Městě pod Landštejnem, zajištění minimálního průtoku v toku pod hrází a snížení povodňových průtoků. Pro udržení dostatečné jakosti tohoto zdroje povrchové vody byla v povodí nádrže stanovena ochranná pásma vodního zdroje.

Studie souboru staveb, která kromě přehrady počítala také s výstavbou úpravny vody, vodojemů a vodovodních přivaděčů, byla schválena v roce 1969. V roce 1970 bylo vydáno stavební povolení a vlastní výstavba probíhala v letech 1971-73. Veškerá manipulace s vodou na vodním díle se děje v odběrné věži u levého břehu hráze, která slouží k vypouštění vody z nádrže a zajišťování odběrů vody. Na sdruženém objektu je umístěna strojovna, z níž se provádí manipulace. Přístup do objektu je po ocelové lávce z koruny hráze.

Hráz nádrže je kamenitá sypaná s návodním těsnícím pláštěm z PVC fólie, chráněné betonovými prefabrikáty. Podloží hráze tvoří žula a těsnící plášť je do podloží zavázán betonovým blokem s injekční a revizní štolou, umístěným v patě návodního svahu. Návodní i vzdušní svah je upraven ve sklonu 1 : 2 a vzdušní svah je oset trávou.

Na koruně hráze o šířce 6,0 m je zřízena vozovka, která je na návodní straně opatřena betonovou zídkou sloužící jako vlnolam. K zajišťování minimálního průtoku v toku pod vodním dílem – asanačního průtoku – je zde osazeno asanační potrubí o průměru 150 mm.

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 40 ha
Objem 3,12 mil. m3
Maximální hloubka 21 m
Nadmořská výška  
Přítok vody  
Odtok vody  

 Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz