Vodní nádrž Křižanovice I

Křižanovice, 538 21, Křižanovice
Křižanovice/Příroda - Křižanovice


Popis místa
Na řece Chrudimce, cca 3 km od města Nasavrky leží Přehrada Křižanovice, která byla vybudouvána mezi lety 1948 až 1954. Spolu s Práčovskou přehradou (Vodní nádrž Křižanovice I) jde o významné vodohospodářské dílo Pardubického kraje. Hráz vodní nádrže je přístupná (vede přes ni turisticky značená cesta), stejně tak okolí přehrady, kde se nachází chatová oblast.

Křižanovice, 538 21, Křižanovice
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Přehradní nádrž Křižanovice I je součástí vodního díla Křižanovice - Práčov postaveného v letech 1948 až 1953 na toku řeky Chrudimky, jižním směrem od stejnojmenné obce Křižanovice. Jednotlivé přehradní nádrže jsou nedaleko od sebe a tím tvoří jeden celek.

Křižanovická přehrada byla postavena jako rezervoár vody pro Pardubický region a pro výrobu elektrické energie.

Přehrada je větší částí vodního díla a má 28,5 metrů vysokou hráz, gravitační přímou trojúhelníkového profilu z prostého vibrovaného betonu o délce 130 m a šířce 6,6 m, po jejíž koruně vede silnice z Nasavrk do Křižanovic. Objem přehrady je 2,036 miliónů m3 a její vodní hladina má při maximálním stavu 404,1 m n.m. plochu 31,80 ha.

Po katastrofální povodni v roce 1880 se podařilo v roce 1903 prosadit do Generálního programu upravování řek v Království českém také výstavbu přehrad nad obcí Hamry, u Seče a pod Křižanovicemi.

Pro omezené finanční prostředky byla v letech 1907 – 1912 vybudována pouze jedna z nich, a to Hamry na horním toku Chrudimky, díky níchž se vylepšily průtoky v době sucha, ale prostor nádrže nestačil k uspokojivému zadržení velkých vod. Proto byla v letech 1924 – 1935 na středním toku Chrudimky vybudována další nádrž, Seč, jejímž hlavním úkolem byla právě ochrana území podél Chrudimky před velkými vodami. Její výstavbou skutečně došlo k podstatnému zlepšení průtokových poměrů.

Minimální průtok mohl být zajištěn až do výše 1,6 m3/s a retenční objem nádrže byl dostatečně velký.

Z tohoto důvodu řešení nádrže Křižanovice, stavěné až po druhé světové válce, mohlo být zaměřeno téměř výhradně na využití vodní energie ve špičkové vodní elektrárně u obce Práčov a vodní elektrárně u vyrovnávací nádrže nad obcí Svídnice. Nádrž nemá ochranný prostor.

V 60. letech, kdy nastal kritický nedostatek pitné vody, bylo rozhodnuto o využití akumulované vody také k zásobování Chrudimska a Pardubicka pitnou vodou.

Celé vodní dílo Křižanovice včetně dvou vodních elektráren a vyrovnávací nádrže bylo postaveno v letech 1947 –1953. Prováděcí projekt vodního díla zpracovaly Československé stavební závody n.p. – Stavoprojekt, Vodní stavby Praha. Stavbu prováděly n. p. Konstruktiva a n. p. Vodostavba Praha, dodavatelem technologického zařízení byly ČKD Blansko, VŽKG Ostrava a ČKD Praha.

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 31,8 ha
Objem 2,036 mil. m³
Maximální hloubka  
Nadmořská výška  
Přítok vody Chrudimka
Odtok vody Chrudimka


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz