Kružberská přehrada (Vodní nádrž Kružberk)

747 86, Kružberk, Tel.: +420 596 657 111, info@pod.cz
Kružberk/Příroda - Kružberk


Popis místa
Kružberk je vodní nádrž nacházející se na řece Moravici blízko stejnojmenné obce. Vodní nádrž je známá mimojiné díky tomu, že se zde natáčel seriál Velké sedlo. Jelikož je vodní dílo zásobárnou pitné vody, platí zákaz plavání a jiných vodních sportů. Od roku 1978 je ve vodní nádrži zakázán rybolov. Kružberská přehrada je druhá největší svého druhu na Severní Moravě. Vodní nádrž zaujímá plochu 280 hektarů.

747 86, Kružberk
Telefon: +420 596 657 111
E-mail: info@pod.cz
Web: http://www.pod.cz/stranka/kruzberk.html

Naplánovat trasu

Vodárenská nádrž na řece Moravici u Kružberka byla vybudována v letech 1948 až 1955 jako první údolní nádrž v povodí řeky Odry. Přehrada se rozkládá v oblasti Nízkého Jeseníku.

Původní záměr převážně energetického využití průtoku Moravice byl přes úvahu o nalepšení průtoku pro zásobení ostravského průmyslu vodou s ohledem na rostoucí potřeby pitné vody změněn na využití pro vodárenské účely. Vodní nádrž slouží jako rezervoár pitné vody pro Ostravsko. Kromě hlavního účelu - zásobování surovou pitnou vodou - nádrž současně nalepšuje nízké průtoky a snižuje povodňové průtoky v Moravici pod nádrží a umožňuje využité vodní energie.

Betonová tížní hráz vysoká 32,6 m je založena do skalního podloží. Součástí vodního díla i je zemní sypaná hráz o výšce 19,6 m na pravostranném přítoku Lobník, sloužící k zachycení splavenin.

V povodí nádrže jsou z důvodu zachování vhodné jakosti vody stanovena pásma hygienické ochrany (zákaz koupání). K vodní nádrži si můžete udělat pěkný výlet pěšky (červená značená trasa) nebo na kolech (cyklotrasa č. 551, 503).

Přehrada se také proslavila TV seriálem Velké sedlo.Ve vodě přehradní nádrže není umožněno koupání a provozování vodních sportů, ale je možné tu chytat ryby.

Východním směrem od přehradní hráze jsou skalní útvary, využívané horolezci jako cvičné stěny.

Poprvé se setkáváme s podněty pro stavbu přehrady již v roce 1902 až 1903.

V letech 1909 až 1911 byla vytvořena skupina odborníků, bohužel stavba nebyla realizována z důvodu vypuknutí první světové války.

Další přípravné práce na stavbu přerušila druhá světová válka. V letech 1948 až 1949 byla zahájena výstavba přístupových cest k budoucí přehradě a rovněž bylo zahájena úprava okolních skal.

V roce 1952 se začalo s betonováním přehradní hráze a přehrada byla dostavěna v roce 1955.

Typ Přehrada
Rozloha 280 ha
Objem 35,5 mil. m3
Maximální hloubka 30 m
Nadmořská výška  
Přítok vody Moravice
Odtok vody Moravice


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz