Klíčavská přehrada (Vodní nádrž Klíčava)

, Tel.: +420 840 121 121, info@svas.cz
/Příroda -


Popis místa
Klíčavská přehrada stojí v údolí potoka Klíčavy v lesích nedaleko Křivoklátu. Přehrada byla vybudována v letech 1948–1955 a její hlavní účel je zásobovat pitnou vodou Kladensko. Celá vodní nádrž je obklopena Lánskou oborou a není veřejně přístupná, veřejnosti je přístupná jen koruna hráze, k níž se lze dostat silničkou ze Zbečna po červené turistické cestě.

Klíčavská přehrada je napájena stejnojmenným potokem a několika dalšími menšími toky. Samotná vodní nádrž se rozprostírá přes katastrální území obcí Zbečno, Městečko, Běleč a Lány.

Přehrada byla vybudována v letech 1949–1955 k zásobování Kladna a okolí pitnou vodou. Přehradu provozuje organizace Povodí Vltavy s. p.

Pod hrází byl současně s přehradou vybudován objekt úpravny vody, který byl zprovozněn v květnu 1952, v letech 1996–1999 byla přestavěna a modernizována na maximální výkon 180 litrů za sekundu.

Hráz je vysoká 50,2 metrů. Její délka v koruně je 175,9 m. Leží v nadmořské výšce 299,2 metru. V hrázi jsou dvě revizní štoly umístěné nad sebou. Po koruně hráze vede betonová vozovka, která však veřejnému provozu vozidel není přístupná a pěší přístup je sice tolerován, ale kolem tabule se zákazem vstupu.

Celá plocha Klíčavské nádrže je 71,4 ha.

Typ Přehrada
Rozloha 71,4 ha
Objem  
Maximální hloubka  
Nadmořská výška 294 m
Přítok vody Klíčavský potok
Odtok vody  

 Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz