Vodní nádrž Kamýk

262 63, Kamýk nad Vltavou, Tel.: +420 257 099 111, pvl@pvl.cz
Kamýk nad Vltavou/Příroda - Kamýk nad Vltavou


Popis místa
Na Vltavě na konci vzdutí Slapského jezera bylo vystavěno vodní dílo Kamýk, které slouží k vyrovnávání špičkových odtoků z hydrocentrály Orlík, ale současně je rovněž využito k výrobě elektrické energie. Místo stavby bylo zvoleno přímo nad obcí téhož jména. Přehrada byla postavena jako součást tzv. Vltavské kaskády. Jejími dalšími účely jsou ochrana před povodněmi a především rekreace.

Přehradním tělesem Kamýka je přímá, tížná betonová hráz, celkové délky 158 m. Výška hráze nad základovou spárou je 24,5 m. Korunový přepad je tvořen čtyřmi poli které jsou hrazeny segmentovými uzávěry. Elektrárna je situována při levém břehu a je osazena čtyřmi Kaplanovými turbinami. Při pravém břehu je umístěna plavební komora pro přepravu plavidel do 300 t. Vedle ní po pravém břehu vede kolejová dráha, po které mohou být na speciálních vozících přepravována malá sportovní plavidla.

Hlavním účelem přehrady je vyrovnání špičkových odtoků z elektrárny Orlík a využití průtoku a spádu k výrobě špičkové elektrické energie a k odběrům pitné a průmyslové vody. Protože je Orlickou elektrárnou do Kamýckého jezera přiváděna téměř výhradně spodní, chladná a na kyslík chudá voda, je nádrž málo zarybněná, rekreačně slabě využitá a slouží hlavně k plavebním účelům.

(Zdroj: oficiální stránky Povodí Vltavy)

První, kdo navrhl přehradní stupeň v tomto profilu byl v roce 1911 Dr. Ing. Radouš, který navrhoval hráz vysokou 20 m, hlavně s energetickým využitím. Příprava stavby přehrady Kamýk začala v roce 1951 vypracováním studie a následně úvodního projektu s několika variantami umístění hlavních objektů díla.

Konečné rozhodnutí o umístění vodních děl Kamýk a Orlík a jejich vzájemné spolupráci, bylo pak dáno podrobným „Hydroenergetickým plánem Vltavy a dolního Labe“, vypracovaným v roce 1953.

Po přípravném výzkumu geologických poměrů a provedení injekční clony byla v lednu 1957 zahájena vlastní stavba. Ta byla ukončena v roce 1961 dokončením montáže posledního hydrogenerátoru.

Do plného provozu bylo dílo uvedeno až v roce 1966 v souvislosti s dokončením vodního díla Orlík.

 

Typ Přehrada
Rozloha 195 ha
Objem 12 800 000 m³
Maximální hloubka 14  m
Nadmořská výška 284,8 m
Přítok vody Vltava
Odtok vody Vltava


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz