Přehrada Josefův Důl

468 44, Josefův důl, Tel.: +420 483 380 104, Labe@PLa.cz
Josefův důl/Příroda - Josefův důl


Popis místa
Josefův Důl je přehrada, která se nachází na katastru stejnojmenné obce nedaleko Jablonce nad Nisou. Josefodolská přehrada je největší a zároveň nejmladší přehradou v Jizerských horách. Sestává se ze dvou sypaných hrází s výškou 43 m a délkou okolo 720 m. Obě hráze poskytují ideální podmínky in-line bruslařům.

Stavba pochází z let 1976 - 1982. Průměrná hloubka přehrady je 10 m a celkový objem 22,114 milionu m³. Součástí přehrady je i vodní elektrárna.

Hlavním účelem přehrady je akumulace vody pro účely výroby vody. Nádrž je zásobárnou pitné vody pro Jablonec, Liberec a Českolipsko. Voda proudí štolou do úpravny v Bedřichově. Proto se v okolí přehrady nenachází žádná sídla ani rekreační oblasti a je zde vyhlášeno pásmo hygienické ochrany vodního zdroje 1. a 2. stupně.

Říčka Kamenice, největší pravostranný přítok Jizery, odvádí vody ze široké, zalesněné centrální oblasti Jizerských hor.

Začátkem 20. století měla být v povodí této říčky vybudována v prostoru dnešního vodního díla dvě navzájem spolupracující vodní díla na ochranu zástavby v údolí před povodněmi. Rozhodující prostor k zadržování velkých vod měl být v údolní nádrži na Blatném potoce, do které by se část povodňových průtoků z pramenní oblasti Kamenice převáděla štolou od Kristiánova.

Tento záměr, navržený Ing. Wilhelmem Plenknerem z Prahy v roce 1906, se tehdejšímu Vodnímu družstvu z Dolního Polubného nepodařilo uskutečnit.

V šedesátých letech 20. století se začal projevovat nedostatek pitné vody v aglomeraci liberecka a jablonecka a tedy vyplynula potřeba získání nových perspektivních zdrojů.

V roce 1970 byla vypracována koncepce zásobování této oblasti vodou, která mimo jiné navrhla vybudování vodárenské nádrže na Kamenici v Jizerských horách.

Profil přehrady byl vybrán nad Josefovým Dolem, pod soutokem Kamenice a Hlubokého potoka, kde pro zadržení potřebného množství vody bylo nutné vybudovat dvě přehradní tělesa – hlavní přes údolí Kamenice a boční přes levostranné úžlabí. Ústředním investorem bylo Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR a výkonným investorem Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha. Projekt vodního díla zpracoval Hydroprojekt Praha. Dodavatelem se staly Vodní stavby, oborový podnik Praha, závod Teplice (stavební část) a Sigma Hranice na Moravě (technologická část). Tunelářské práce prováděl podnik Výstavba dolů uranového průmyslu, závod Horní Žďár.

Stavební práce proběhly v letech 1976 – 1982.

(Zdroj: oficiální stránky povodí Labe)

Typ Přehrada
Rozloha 138,10 ha
Objem 22,114 mil. m³
Maximální hloubka 40 m
Nadmořská výška 735 m
Přítok vody Kamenice, Hluboký potok, Blatý potok, Červený potok
Odtok vody Kamenice


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz