Vodní nádrž Jesenice

350 02, Cheb, Tel.: +420 474 636 296
Cheb/Příroda - Cheb


Popis místa
Vodní nádrž Jesenice je přehrada ležící cca 7 kilometrů jihovýchodně od Chebu na řece Odravě. Okolo vodní nádrže Jesenice se rozkládá několik obcí a vesnic Podhrad, Všeboř, Dřenice, Jesenice, Okrouhlá a Mechová. Ve většině z nich se nacházejí vyhledávané kempy, které slouží k rekreaci (koupání, windsurfing, sportovní rybolov). Na nádrži Jesenice je zakázán provoz plavidel se spalovacím motorem. (Zdroj: Wikipedie)

350 02, Cheb
Telefon: +420 474 636 296
E-mail: Nevyplněno
Web: http://www.poh.cz/vd/jesenice.htm

Naplánovat trasu

Hlavním účelem Vodního díla Jesenice je v součinnosti s Vodním dílem Skalka kompenzační nadlepšování průtoků v Ohři po profil Kadaň pro průmyslové podniky, tepelné elektrárny a zajištění minimálních průtoků v profilech Karlovy Vary a Kadaň, zajištění minimálního průtoku v toku pod nádrží, snížení velkých vod na Ohři a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi. Dalšími účely jsou likvidace následků havarijního zhoršení jakosti vody, výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně, rekreace a provozování vodních sportů. (Zdroj: oficiální stránky Povodí Ohře)

Typ Přehrada
Rozloha 760 ha
Objem 52 750 000 m³
Maximální hloubka 18 m
Nadmořská výška 427,3 m
Přítok vody Odrava
Odtok vody Odrava


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz