Vodní nádrž Janov

436 01, Křížatky, Tel.: +420 474 636 111, poh@poh.cz
Křížatky/Příroda - Křížatky


Popis místa
Vodní nádrž Janov (též zvaná Hamerská přehrada nebo Mostecká přehrada) je přehrada nad osadou Křížatky v okrese Most v Hamerském údolí v Krušných horách. Přehradu nechalo vybudovat město Most v letech 1911-1913. Leží na soutoku říčky Loupnice a Klínského potoka na rozhraní katastrů Křížatky, Lounice a Hamr. Vodárenská nádrž je v I. pásmu hygienické ochrany. Přehradní hráz proto není volně přístupná a také komunikace a prostory v blízkosti nádrže jsou pro veřejnost uzavřeny.

436 01, Křížatky
Telefon: +420 474 636 111
E-mail: poh@poh.cz
Web: http://www.poh.cz/vd/janov.htm#

Naplánovat trasu

Nádrž byl vybudována v letech 1911-1914 radou města Mostu. Jejím účelem byla ochrana před povodněmi pod hrází a hlavně jako akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou.

Hráz přehrady je tížná, zděná z lomového kamene, dlouhá 225 m a vysoká max. 45,45 m nad terénem. Ovladatelný objem nádrže je 1,599 mil. m3 (celkový objem pak 1,670 mil. m3 při zatopené ploše 10,08 ha).

Přehrada je zařazena mezi kulturní památky ČR. Jedná se o nejvyšší zděnou přehradní hráz v ČR.

Vodní dílo Janov je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Hráz přehrady není volně přístupná a také komunikace a prostory v blízkosti vodní nádrže jsou trvale uzavřeny. Vjezd a vstup do ochranného pásma I. stupně je pro veřejnost zakázán! Pouze u části nádrže vede turistická značená cesta.

Vodní nádrž Janov (Křížatky) byla vybudována v letech 1911 až 1914.

Řešila svízelnou situaci z počátku 20. století v zásobování Mostu pitnou vodou. Byla postavena v Hamerském údolí u soutoku Klínského potoka a Loupnice na lesním pozemku v majetku města Mostu.

Zásluhu na její výstavbě měla Rada města Mostu. Projektantem byl prof. Dr. Ing. Robert Weyrauch, profesor Vysokého učení technického ve Stuttgartu.

Přípravné práce byly započaty roku 1910 kácením lesa a čistěním dna budoucí nádrže. V téže době byla vyřešena přeložka údolní silnice a spojení nové trasy s okresní silnicí vedoucí z Janova do Mníšku.

V roce 1911 započala vlastní stavba, mezi dělníky byli hlavně Italové a Chorvati, najatí pro betonování a práce s kamenem. Lomový kámen byl odebírán v blízkosti stavby.

V květnu 1912 byl položen základní kámen.

Stavba přehrady byla dokončena v závěru roku 1913 a v lednu 1914 zadržovala hráz poprvé vodu, o několik měsíců později začal provoz čistící stanice vybavené rychlofiltračním přístrojem a zařízením pro sterilizaci vody ozonem.

Přehrada je zařazena mezi státem chráněné technické památky, je dodnes funkční, má kapacitu 1,5 milionu m3.

Typ Přehrada
Rozloha 10,08 ha
Objem 1,67 mil. m³
Maximální hloubka 44,5 m
Nadmořská výška  
Přítok vody Loupnice
Odtok vody Loupnice


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz