Vodní nádrž Chřibská

407 44, Chřibská, Tel.: +420 474 636 111, poh@poh.cz
Chřibská/Příroda - Chřibská


Popis místa
Chřibská přehrada je přehradní nádrž na horním toku Chřibské Kamenice, 2 km jihovýchodně od Horní Chřibské, 1 km západně od vrcholu Malý Stožec. Byla vybudována v letech 1912 až 1924 jako retardační nádrž pro povodňové vlny, později sloužila též k rekreaci. Protože nyní slouží jako rezervoár na výrobu pitné vody, jsou zde koupání i jiné druhy rekreace zakázány.

407 44, Chřibská
Telefon: +420 474 636 111
E-mail: poh@poh.cz
Web: http://www.poh.cz/vd/chribska.htm

Naplánovat trasu

Plocha hladiny činí 13 ha, hloubka dosahuje až 20 m, obsahuje přes 1,06 miliónů m³ vody; využívána pro vodárenské účely. Její hráz je vysoká 26 m. V patě je široká 107 m a v koruně 6 m, délka koruny hráze je 189 m. Objem přehradní hráze činí přes 170 tisíc m³, prochází jí výpustní štola vysoká 2 m.

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 13 ha
Objem 1,06 mil m³
Maximální hloubka  
Nadmořská výška  
Přítok vody Svratka
Odtok vody Svratka


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz