Vodní nádrž Husinec

384 21, Husinec, Tel.: +420 221 401 111, pvl@pvl.cz
Husinec/Příroda - Husinec


Popis místa
Vodní nádrž Husinec je přehradní nádrž poblíž stejnojmenného města v okrese Prachatice v Jihočeském kraji. Kromě regulace vody slouží i jako zásobárna vody pro město Prachatice. Součástí nádrže je i malá vodní elektrárna.

Těleso přehrady tvoří gravitační zděná hráz s žulovým obkladem půdorysně zakřivená do oblouku o délce v koruně 197 m. Výška koruny nad údolím je 27,20 m a vede tudy silnice spojující Husinec s Prachaticemi.

V koruně uprostřed hráze je umístěno pět nehrazených přelivů, spodní vodu odvádějí dvě spodní výpusti. Hydroenergetický potenciál je využíván v malé vodní elektrárně umístěné na levém břehu pod hrází. Ačkoli přehrada nepatří svou rozlohou mezi největší, zcela určitě patří mezi nejkrásnější v Jižních Čechách.

(Zdroj: oficiální stránky Povodí Vltavy)

Vodní dílo Husinec bylo zbudováno v letech 1934 – 1939 na řece Blanici přibližně 3 km nad obcí stejného jména. Projekt byl vypracován v roce 1930 zemským úřadem v Praze, zemským radou Ing. L. Frösslem a zemským komisařem Ing. F. Čechem.

Generální projekt byl schválen ministerstvem zemědělství v červenci 1931. Vlastní stavbu hráze a strážního domku provedl Ing. E. Štěrba z Berouna. Dodávka vypouštěcího zařízení byla rozdělena mezi firmy Bří Prášilové a spol. a Českomoravská Kolben-Daněk a.s.

V roce 1938 po zabrání pohraničí Německem byly práce přerušeny, po dohodě s německou stranou byly ale obnoveny a přehrada zůstala ve vlastnictví Českého státu.

V roce 1940 byly provedeny dokončovací práce na vozovce a přehrada sloužila jako hraniční přechod do Německa.

Původním účelem vodního díla byla ochrana před povodněmi a retence vody v obdobích sucha. Postupně získala nádrž i jiné funkce.

V letech 1950 – 1954 byla pod hrází postavena malá hydroelektrárna a v roce 1962 byla přehrada Husinec zařazena mezi vodárenské nádrže s úpravnou vody pro město Prachatice.

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 60,87 ha
Objem 6 553 000 m³
Maximální hloubka  
Nadmořská výška 531,73 m
Přítok vody Blanice
Odtok vody Blanice


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz