Vodní nádrž Hubenov

588 05, Hubenov
Hubenov/Příroda - Hubenov


Popis místa
Západně od Jihlavy se nachází na Maršovském potoce vodní nádrž Hubenov. Kolem nádrže nevede žádná turistická cesta, přístup k nádrži je pro úpravu vody na pitnou zakázán. Ani přes hráz nevede běžná silniční komunikace. Jejím hlavním účelem je akumulace vody pro úpravnu Hosov, která zásobuje pitnou vodou Jihlavu a okolí.

588 05, Hubenov
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Přehrada byla vystavěna v letech 1968-1972 za 26 mil. korun.

Nádrž je využita především pro vodárenské účely. Vodohospodářský efekt byl zvýšen tím, že do ní byly převedeny vody Jedlovského a Jiřínského potoka.

Sypaná zemní hráz přehrady je vysoká 19 m a dosahuje délky 341 m. Zadržuje jezero o ploše 47,5 ha s největší hloubkou 19 m a s objemem vody 3,38 mil. m krychlových. Přehrada vzedmula vodu potoka do vzdálenosti 2 km proti proudu. Denně se potrubím dodá do úpravny na 8500-10500 m3 vody. 

Vstup do bezprostřední blízkosti nádrže není povolen, protože se jedná o zdroj pitné vody s důslednou ochranou.

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 55 ha
Objem 3,385 m³
Maximální hloubka  
Nadmořská výška  
Přítok vody Maršovský potok
Odtok vody Maršovský potok


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz