Vodní nádrž Horka

351 34, Horka, Tel.: +420 474 636 111, poh@poh.cz
Horka/Příroda - Horka


Popis místa
Přehradu nalezneme přibližně 8 km u Kynšperku nad Ohří a byla vybudována v letech 1966–1969. Horka je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Hráz přehrady není volně přístupná a také komunikace a prostory v blízkosti vodní nádrže jsou trvale uzavřeny i pro pěší. Vjezd a vstup do ochranného pásma I. stupně je pro veřejnost zakázán!

351 34, Horka
Telefon: +420 474 636 111
E-mail: poh@poh.cz
Web: http://www.poh.cz/vd/horka.htm

Naplánovat trasu

Hlavním účelem vodního díla Horka je akumulace vody pro zásobení sokolovské oblasti pitnou vodou a zajištění minimálního průtoku v toku pod hrází. Vedlejším účelem je částečná ochrana území pod hrází před povodněmi a energetické využití odtoku v MVE.

Typ Přehrada
Rozloha 130,24 ha
Objem 21,350 mil. m³
Maximální hloubka 34 m
Nadmořská výška  
Přítok vody Libocký potok
Odtok vody Libocký potok


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz