Vodní nádrž Hněvkovice

582 94, Hněvkovice, Tel.: +420 221 401 111, pvl@pvl.cz
Hněvkovice/Příroda - Hněvkovice


Popis místa
Vodní dílo Hněvkovice se nachází 5 km jižně od Týna nad Vltavou a 29 km severně od Českých Budějovice. Spolu s vodním dílem Kořensko jsou nejnovějšími stupni Vltavské kaskády. Nádrž byla primárně vybudována jako zdroj technologické vody pro elektrárnu Temelín. Dále je využíváno k energetickým a rekreačním účelům, vodním sportům a sportovnímu rybolovu.

Vlastní přehradu Hněvkovice tvoří betonová tížná hráz, plavební komora a vodní elektrárna. Čerpací stanice užitkové vody pro jadernou elektrárnu Temelín je umístěná na levém břehu nedaleko hráze, ale není součástí přehrady, přehrada umožňuje regulaci hladiny vody nutnou pro funkčnost a bezpečnost čerpací stanice.

(Zdroj: Wikipedie)

Vodní dílo Hněvkovice s Hněvkovickou přehradou, přehradní nádrží, spodním vývarem a úpravami odtokového koryta je stavba na řece Vltavě vybudovaná v letech 1980-2010.

Spolu s Vodním dílem Kořensko jsou nejnovějšími stupni Vltavské kaskády.

S vlastní betonovou částí přehrady bylo započato v roce 1986 a skončeno v roce 1991. Součástí komplexu vodního díla však jsou i dřívější zemní práce, vytyčení a úpravy zátopové oblasti, postavení příjezdových silnic, trafostanic, vodovodů, kanalizací, stěhování několik tisíc obyvatel do nových bytů a bourání jejich domovů, stěhování květeny a flory, hydrogeologické a přírodovědné výzkumy, náhrady lesních porostů, bourací práce a dokumentace od přípravy až po uvedení do provozu a napuštění přehradní nádrže na projektovanou hodnotu.

(Zdroj: Wikipedie)

Typ Přehrada
Rozloha 276,7 ha
Objem 21 100 000 m³
Maximální hloubka  
Nadmořská výška 376,5 m
Přítok vody Vltava
Odtok vody Vltava


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz