Přehradní nádrž Fryšták

763 16, Fryšták, Tel.: +420 541 637 111, sekretariatgr@pmo.cz
Fryšták/Příroda - Fryšták


Popis místa
Vodní nádrž Fryšták je vodní dílo na dvou vodních tocích - Lukovský potok a Fryštácký potok, v podhůří Hostýnských vrchů, uvedené do provozu v roce 1939. Nachází se 1,5 km jižně od centra města Fryšták, u silnice 490 Fryšták - Zlín. Průzračně čistá voda láká především v horkém létě ke koupání, které je zde však zakázáno. Nicméně jistou kompenzací mohou být procházky v lesích na úbočích nevysokých kopců tvořících břeh přehrady.

Přehradní hráz má délku v koruně 198 m, šířku v koruně 5 m a výšku nade dnem 13,5 m. Plocha nádrže je 62 ha. Nádrž byla vybudována za účelem snížení povodňových průtoků a trvalého zajištění minimálního průtoku.

Výstavbou vodní nádrže se vytvořily příznivé životní podmínky pro velké množství rostlin a živočichů vázaných právě na vodní prostředí.

Typ Přehrada
Rozloha  
Objem  
Maximální hloubka  
Nadmořská výška  
Přítok vody Fryštácký potok
Odtok vody Lukovský potok


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz