Vodní nádrž Fláje

436 01, Fláje, Tel.: +420 474 636 111, poh@poh.cz
Fláje/Příroda - Fláje


Popis místa
Přehrada Fláje je údolní nádrž a je unikátní pilířovou přehradou, je jediná svého druhu v celé České republice. Byla vybudována na Flájském potoce na území obce Český Jiřetín (u osady Fláje) v roce 1963. Slouží jako hydroenergetické zařízení a jako zásobárna pitné vody. Místo je oblíbeným výletním cílem cyklistů. Vyhledávané jsou sjezdy přes Klíny, Dlouhou Louku nebo Mikulov. Přilehlá obora není veřejnosti přístupná (pouze od začátku července do konce srpna).

436 01, Fláje
Telefon: +420 474 636 111
E-mail: poh@poh.cz
Web: http://www.poh.cz/vd/flaje.htm

Naplánovat trasu

Výstavba vodního díla probíhala v letech 1951-1963 a při výstavbě byla zaplavena obec Fláje. Hlavním účelem přehrady je akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou, zajištění minimálního průtoku a ochrana před povodněmi na Flájském potoce. Dalším účelem je využití vody pro energetickou činnost špičkové vodní elektrárny Meziboří a malé vodní elektrárny nacházející se u přehrady.

Hráz vodní nádrže je betonová, tížná, vylehčená, pilířová typu Noetzli. Skládá se z celkem 34 pilířů z toho 19 je dutých. Délka hráze v koruně je 459 m, šířka 6 m a maximální výška hráze nad terénem 49,46 m. Celková zatopená plocha činí 153 ha s celkovým objemem 23,100 m3. V nejhlubším místě dosahuje nádrž hloubky 57 m. K dopravě materiálu na stavbu byla využita i Moldavská horská dráha.

Voda Flájské nádrže je převáděna na východní stranu Krušných hor tlakovou štolou. Štola je ražená, vodotěsná o průměru 2,19 m a délce 5 285 m. Ve štole je vedeno ocelové potrubí které slouží pro přivádění vody do Pekelského potoka ke zlepšování jeho průtoku a k přivádění vody do úpravny Šumná.

Z komory klapek vodní nádrže vede tlakové potrubí do elektrány Meziboří, kde se nacházejí dvě Francisovy turbíny poskytující výkon 2 x 4 MW. Kromě toho se u VD nachází malá vodní elektrárna s turbínou META o výkonu 16 kW.

Pod přehradou se nachází Flájský plavební kanál postavený již v 16. století, který je asi 5 km dlouhý a je zakončen 75 m vysokým umělým vodopádem.

Typ Přehrada
Rozloha 153 ha
Objem  
Maximální hloubka  
Nadmořská výška  
Přítok vody Flájský potok
Odtok vody Flájský potok

 Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz