Přehrada Dlouhé Stráně (dolní nádrž)

788 11, Kouty nad Desnou, Tel.: +420 583 283 282, info@k3-sport.cz
Kouty nad Desnou/Příroda - Kouty nad Desnou


Popis místa
Dlouhé stráně - dolní nádrž je nedílnou součástí Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně, která slouží pro výrobu energie. Nachází se v Olomouckém kraji a je dlouhá 306 m a vysoká 58 m, na březích rostou převážně stromy. Nádrž není veřejnosti přístupná a je oplocená. Koupání ani rybolov zde nejsou možné.

788 11, Kouty nad Desnou
Telefon: +420 583 283 282
E-mail: info@k3-sport.cz
Web: http://www.dlouhe-strane.cz/

Naplánovat trasu

Vodní nádrž má rozlohu 16,3 ha a leží v nadmořské výšce 825 m. Přehradou protéká řeka Divoká Desná. Kromě toho je voda přiváděna a odváděna dvěma přivaděči pod povrchem, které jsou 1,5 km dlouhé a mají 3,6 m v průměru a propojují ji s horní nádrží.

Spodní nádrž má sypanou, trávou pokrytou hráz, na jejíž dolní hraně je umístěna již zmíněná malá transformovna. Pod úbočím kopce pak naleznete všechny ostatní stavby, mající spíše administrativní a kontrolní účel. Vzhledově se podobají horským chatám, a tak poměrně nenápadně zapadají do okolního prostředí. Jediným rušivým prvkem v krajině zůstává vysokonapěťové vedení, naštěstí vedené po úbočích okolních kopců. Nad spodní nádrží je nádrž horní, s výškovým rozdílem 500 metrů.

Dlouhé stráně jsou nejvýkonnější českou vodní elektrárnou. Dokážou vyrobit v jednom okamžiku desetinu spotřeby České republiky v letním období.

Posláním elektrárny je plnit pro elektroenergetickou soustavu naší republiky svým výkonem 650 MW statické a dynamické služby. Statickou službou se rozumí efektivní přeměna přebytku energie v soustavě na energii špičkovou. Tento proces se uskutečňuje čerpáním vody z dolní nádrže do horní v době jejího přebytku a opačně - výrobou elektrické energie turbinovým provozem. Mezi dynamické služby patří zejména podíl PVE na regulaci výkonu a frekvence v soustavě a funkce pohotové rezervy v systému.

V době největších povodní zadržela přehrada 2 000 000 metrů krychlových vody a zabránila tak obrovským škodám.

Celá elektrárna byla postavena v průběhu let 1978 – 1996.

Poměrně dlouho trvající stavba nakonec umožnila montáž úplně jiného a mnohem modernějšího vybavení, než bylo původně zamýšlené.

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 16,3 ha
Objem 3,405 mil. m³
Maximální hloubka  
Nadmořská výška 825 m
Přítok vody Divoká Desná
Odtok vody Divoká Desná


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz