Bedřichovská přehrada

468 12, Bedřichov, Tel.: +420 485 104 298, Labe@PLa.cz
Bedřichov/Příroda - Bedřichov


Popis místa
Přehrada Bedřichov, nazývaná také Bedřichovská přehrada (německy Friedrichswalder Talsperre) či Přehrada na Černé Nise, je nejvýše položenou přehradou Jizerských hor. Přehrada je díky svému položení a okolní krajině vyhledávaným místem pro turisty. Čisté, až patnáct metrů hluboké vody jsou v létě využívány jako přírodní koupaliště, mimo jiné i naturisty.

Přehrada Bedřichov leží v katastru obce Bedřichov na Černé Nise. Koruna její hráze leží v nadmořské výšce 775,26 m n. m., hráz je 340 m dlouhá a 23,5 m vysoká.

Byla stavěna v letech 1902–1909 Vodním družstvem k regulování říčních toků a ke stavbě přehrad v povodí Zhořelecké Nisy k ochraně protipovodním a úpravu průtoku v suchých obdobích, dnes navíc napájí tři vodní elektrárny a slouží také k rekreaci a rybaření.

(Zdroj: Wikipedia)

Jizerské hory, bohaté na srážky, jsou pramenní oblastí řady vodních toků. Hustě obydlené podhůří bylo proto často postihováno povodněmi způsobujícími velké škody na majetku i lidských životech.

Po katastrofální povodni v červenci roku 1897 bylo v Liberci roku 1900 ustaveno Vodní družstvo pro regulaci toků a výstavbu přehrad v povodí Zhořelecké (Lužické) Nisy s cílem prioritně vybudovat nádrže k zadržení povodní. Následně zpracoval universitní profesor a tajný rada Dr. Ing. Otto Intze z Cách generální projekt výstavby šesti vodních nádrží v povodí Lužické Nisy, jehož součástí byla také přehrada na Černé Nise v Bedřichově.

Významným účelem této přehrady bylo zadržování velkých vod a tedy snížení škod na majetku nejen při Černé Nise, ale také pod soutokem s Lužickou Nisou ve Stráži n. N. Teprve koncem 20. let minulého století k tomu přibyla akumulace vody v zásobním prostoru nádrže pro energetické využití.

Stavební práce na výstavbě přehrady Bedřichov proběhly v letech 1902 – 1905. Stavbu prováděla firma Ackermann z Klagenfurtu, později W. Relle und Neffe, W. Streizig und CO.

(Zdroj: oficiální stránky povodí Labe)

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 41,5 ha
Objem 2 103 000 m³
Maximální hloubka 14 m
Nadmořská výška 775,26 m
Přítok vody Černá Nisa
Odtok vody Černá Nisa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz