Vodní nádrž Baška

739 01, Baška, Tel.: +420 558 445 210, podatelna@baska.cz
Baška/Příroda - Baška


Popis místa
Vodní nádrž v obci Baška vznikla v místech, kde se v minulosti nacházel rybník o rozloze asi 20 ha, na toku potoku Baštice. Až do doby zahájení přehrady se zde nacházelo bohaté jíloviště, které poskytovalo materiál pro výrobu kvalitních "bašťanských cihel".

Stavba začala na podzim 1958 a do provozu byla uvedena v lednu 1961.

Účelem vodního díla je rekreační využití, zajištění minimálního průtoku pod hrází a při zcela mimořádných situacích i kompenzační nalepšení Ostravice pro zásobení průmyslu.

Hráz vodního díla o objemu 40 000 m3 je zemní se šikmým těsnícím jádrem. Stabilizační část je z hrubých štěrků, založená na sprašovém pokryvu podložní štěrkové terasy.

Do sprašových hlín je zavázáno těsnění z jílových spraší, překryté stabilizačním štěrkovým přísypem. Přirozený těsnící koberec ve dně nádrže byl místy zesílen.

Charakteristický ostrůvek uprostřed nádrže byl zbudován uměle.

nádrž slouží k rekreaci, vhodná ke koupání a vodním sportům, voda není pitná, využívá se k průmyslovým účelům. V okolí přehrady je možné stanování. Procházka po březích přehrady je dlouhá 3 km a umožňuje krásné výhledy do kraje.

(Zdroj: oficiální stránky Baška)

Typ Přehradní nádrž
Rozloha 33 ha
Objem 400 000 m³
Maximální hloubka 6 m
Nadmořská výška 318,6 m
Přítok vody Baštice
Odtok vody Baštice


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz