Královská obora Stromovka

, Tel.: +420 220 144 111, podatelna@p7.mepnet.cz
/Příroda - 
Královská obora Stromovka

kralovska-obora-stromovka-4.jpg
Park Stromovka, původně Královská obora, se nachází v Praze-Bubenči jižně od Císařského ostrova. Původně šlo o oboru příslušející k místodržitelskému letohrádku. Část Královské obory byla koncem 19. století vyčleněna pro vybudování výstaviště. Park je udržován ve stylu anglického parku. Je chráněn jako přírodní památka s názvem Královská obora a je též spolu s místodržitelským letohrádkem chráněn jako kulturní památka.
Mapa - Královská obora Stromovka

Telefon: +420 220 144 111
E-mail: podatelna@p7.mepnet.cz
Web: http://www.praha7.cz/Volny-cas


Královská obora Stromovka slouží k rekreačním, sportovním i kulturně vzdělávacím účelům. Na západním okraji obory se nachází tenisový areál pražského klubu a areál Centra sportu MV ČR - lehkoatletická Hala Otakara Jandery. Zároveň zde můžete navštívit pražské planétarium nebo Maroldovo panorama Bitvy u Lipan. Park sousedí s Výstavištěm Praha, kde se celoročně konají nejrůznější veletrhy a kulturní akce.

Předpokládá se, že Královská obora byla založena králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1268 v místě jilmové doubravy. Historická zmínka o Královské oboře se týká roku 1320, kdy ji Jan Lucemburský vyňal z majetku, který postupoval svatovítskému probožství. V r. 1495 byl na jižní náhorní hraně obory vystavěn královský lovecký letohrádek pro Vladislava Jagellonského, dnešní místodržitelský letohrádek.


Od roku 1804 je Královská obora zpřístupněna veřejnosti a je využívána jako park, pro nějž se ujal název Stromovka. Současné úpravy pocházejí z 19. století, kdy byly některé rybníky zrušeny a vytvořena současná soustava luk a zalesněných ploch. Bylo vysazeno mnoho druhů introdukovaných dřevin a zahradních kultivarů, což vytvořilo z Královské obory významné arboretum. Při povodni v srpnu 2002 byla zaplavena vodou, což vedlo k částečnému poškození vegetace. Část obory za železniční tratí Praha-Děčín u řeky Vltavy pak poškodila další velká povodeň v červnu 2013.

Obora je pro veřejnost volně přístupná.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz