Jelení příkop

Pražský Hrad, 110 00, Praha 1, Tel.: +420 224 372 434, tourist.info@hrad.cz
Praha 1/Příroda - Praha 1
Roklí protékal původně volně potok Brusnice, který byl později regulován a zčásti sveden do potrubí.

Za Ferdinanda I. byl příkop přemostěn Prašným mostem, který spojoval Hrad s Královskou zahradou. Příkop původně sloužil jen jako obranná bariéra, ale za vlády císaře Rudolfa II. sem byla vysazena vysoká zvěř, která se zde lovila, odtud pak pochází jeho název. Za Marie Terezie byl most překryt sypaným valem, který příkop rozdělila na horní část o rozloze přes 3 ha a dolní část o velikosti více než 5 ha.

V druhé polovině 20. století byl příkop pro veřejnost uzavřený. K zpřístupnění došlo až za prezidenta Václava Havla. Na rekultivaci Horního příkopu se v 90. letech podílel architekt Petr Hlaváček. Dolní část byla poprvé zpřístupněna veřejnosti 5. června 1999. Dne 3. září 2002 byl otevřen tunel pro pěší skrz val Prašného mostu, postavený podle projektu Josefa Pleskota. Tak byla opět spojena horní a dolní část příkopu.

Otevřeno denně Čas
Duben 10:00 - 18:00
Květen 10:00 - 19:00
Červen 10:00 - 21:00
Červenec 10:00 - 21:00
Srpen 10:00 - 20:00
Září 10:00 - 19:00
Říjen 10:00 - 18:00

* Vstup do Jeleního příkopu je volný v otevíracích hodinách.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz