Zahrady Pražského Hradu

Pražský Hrad, 110 00, Praha 1, Tel.: +420 224 372 434, tourist.info@hrad.cz
Praha 1/Příroda - Praha 1
Zahrady Pražského Hradu

zahrady-prazskeho-hradu-2.jpg
Prstenec zeleně kolem Pražského hradu dnes tvoří šest zahrad. Na severním předpolí se do délky prostírá historicky nejcennější z nich - zahrada Královská, dále k západu novodobé zahradní plochy u budovy Jízdárny. K severním zahradám Pražského hradu se počítá i celý areál Horního a Dolního Jeleního příkopu. Souvislý zahradní pás pod jižním průčelím vytvářejí zahrady Rajská a Na Valech i s přičleněnou miniaturní zahradou Hartigovskou. A na severozápadní hraně Hradu pak malý klenot - zahrada Na Baště.

SEVERNÍ

 • Královská zahrada
  Založena roku 1534 Ferdinandem I. Habsburským. Postupně vykoupil od majitelů starší vinice za roklí potoka Brusnice a v tomto prostoru začala vznikat renesanční zahrada, později proslulá botanickými raritami a exotickými rostlinami ze vzdálených zemí. Od počátku byla zahrada doplňována řadou staveb sloužících zábavě dvorské společnosti: vznikla Míčovna, Královský letohrádek, Lví dvůr. Její současná podoba navazuje na přírodní "anglickou" úpravu z poloviny 19. století, obsahuje však i prvky úpravy renesanční (giardinetto u Královského letohrádku) i prvky barokní (ornamentální květinové záhony). Přístupná je čtyřmi vchody: západními branami z ulice U Prašného mostu, severní branou u Královského letohrádku a východní brankou z Chotkových sadů.
  (foto 1-4)
 • Zahrada Na terase Jízdárny
  Budovaná v letech 1950 - 1956 na střeše garáží a autodílen Kanceláře prezidenta republiky. Stávající úprava je současná; je dílem hradních zahradníků.
  (foto 5)

ZÁPADNÍ

 • Zahrada Na Baště
  Prostor u vstupu do Španělského sálu, v současné zahradní úpravě podle návrhu architekta Josipa Plečnika ve stylu italských a japonských zahrad. Název zahrady připomíná starší středověká opevnění na severozápadní straně Pražského hradu. Přístup od Prašného mostu kolem severního křídla Hradu nad Horním Jelením příkopem nebo opačným směrem z Hradčanského náměstí.
  (foto 6-8)

JIŽNÍ

 • Jižní zahrady vznikaly postupně na místě opevnění pod Pražským hradem. Po poslední rekonstrukci ze začátku 90. let 20. století je možné jižními zahradami obejít celý Pražský hrad, od západu z Hradčanského náměstí až po vyhlídku na Opyši při východní bráně.
 • Rajská zahrada
  První zahrada před jižním průčelím Hradu, navazující na soukromou zahradu arcivévody Ferdinanda z padesátých let 16. století. Současnou úpravu slunečné jižní zahrady jí dal architekt Plečnik ve dvacátých letech 20. století. Přístup z Hradčanského náměstí od vrcholu Nových zámeckých schodů nebo v opačném směru ze zahrady Na Valech.
  (foto 9-11)
 • Zahrada Na Valech
  Pás pod převážnou částí jižního průčelí Pražského hradu, v polovině 19. století upravený jako přírodní park, v současné podobě podle návrhu architekta Plečnika. Přístup od Nových zámeckých schodů přes Rajskou zahradu nebo od Starých zámeckých schodů z Opyše. Třetí vchod, z třetího hradního nádvoří Býčím schodištěm, ústí před centrální plošinou zahrady Na Valech.
  (foto 12-15)
 • Hartigovská zahrada
  Hartigovská zahrada s Hudebním pavilonem byla v šedesátých letech 20. století připojena k zahradě Na Valech. Současná podoba vznikla roku 1965 podle návrhu architektů Adolfa Benše a Richarda Podzemného. Přístup ze zahrady Na Valech.
  (foto 16)
Otevřeno denně Čas
Duben 10:00 - 18:00
Květen 10:00 - 19:00
Červen 10:00 - 21:00
Červenec 10:00 - 21:00
Srpen 10:00 - 20:00
Září 10:00 - 19:00
Říjen 10:00 - 18:00
Celoročně - Zahrada na Baště 5:00 - 24:00Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz