Žernosecké vinařství

Velké Žernoseky, 412 01, Velké Žernoseky, Tel.: +420 416 747 128, info@zernosecke-vinarstvi.cz
Velké Žernoseky/Společnost - Velké Žernoseky
Po rozsáhlé opravě zámku a rekonstrukci celého areálu vinařství rozšířila společnost svou činnost o degustace vína, firemní posezení při víně a další společenské akce pro přátele českého vína z Velkých Žernosek. Přímo v areálu zámku poskytujeme také ubytování.


Pro zájemce nabízíme exkurze do našich sklepů. Exkurze zahrnuje prohlídku všech sklepů a také krátký výklad o historii pěstování révy vinné a výrobě vína ve Velkých Žernosekách. Minimální počet osob pro exkurzi je 10. Exkurze mohou být provedeny samostatně, nebo může být jejich součástí degustace vybraných vzorků vín.

Ochutnávky vína je možné realizovat dle počtu osob buď v salonku, nebo na velkém sále na zámku. Před vlastní degustací je možné v závislosti na provozní situaci ve sklepním hospodářství organizovaně navštívit historické sklepy s výkladem o historii Žernoseckého vinařství. Degustace a prohlídku sklepů je možné uskutečnit pro 10 – 48 osob.

Vinné sklepy a pozdně barokní zámek ve Velkých Žernosekách tvoří nerozdělitelný objekt historicky, kulturně i technicky, památkově zcela ojedinělý. Jde o unikátní a doposud funkční propojení budovy zámku s rozsáhlými vinnými sklepy. Hlavní průčelí je řešeno tak, že vchod v něm nevede do zámeckých komnat, ale do předsklepí, kde je v současné době umístěna naše prodejna, a dále do vlastních vinných sklepů.

Rozloha sklepů je zhruba 1 500 m² a jednotlivé části nesou názvy jako např. Panenský, Jánský, Křížový či Hluboký. Ve sklepích jdou doposud umístěny funkční dubové sudy, převážně o objemu 3 000 – 5 000 litrů a také moderní nerezové tanky s možností řízeného kvašení.

Za zakladatele žernoseckého vinařství bývají často považováni mniši cisterciáci. S největší pravděpodobností ale žernosecké vinice založili mniši řádu premonstrátů již v průběhu 12. století. První písemná zmínka o žernoseckých vinicích pochází již z 12. dubna 1237, kdy Žernoseky vlastnil Jindřich z Lípy.

Již o několik let později, přesně 12. září 1251, byly Žernoseky prodány za 900 marek stříbra duchovnímu řádu cisterciáků z kláštera Mariazell v Altzellu u Míšně. Cisterciáci byli nejhorlivějšími budovateli a rozšiřovateli vinařství v labském údolí kolem Žernosek. Vinařství bylo hlavním cílem jejich snah a skutečně se jim podařilo rozvinout pěstování vinné révy do takové míry, že v celém údolí nebylo vhodné stráně, která by nebývala révou osázena. Nasvědčují tomu ohromné sklepní prostory, které vznikly za doby jejich působení nejen ve Velkých Žernosekách, ale i v Malých Žernosekách a na Velhotě. Ke změně majetkových poměrů v žernoseckém údolí došlo za vlády krále Václava IV., který v roce 1415 upisuje daně z dvora lovosického Vlaškovi z Kladna a v roce 1415 odnímá král obec a popluží Žernoseky klášteru v Altzellu a postupuje je na Rüdigera ze Skalky.

V roce 1478 kupuje Petr Kamýcký ze Lstiboře, příslušník jedné z nejstarších českých rodin, statek Žernoseky. Po Bílé Hoře se dvory Žernoseky a Libochovany staly součástí konfiskátu. V letech 1626 až 1667 se vystřídalo v držení Žernosek několik rodin, až 7. října 1667 byly Žernoseky, Libochovany a Praskovice prodány hraběnkou Marií Františkou z Wrtby německému rodu Nostic-Reinecků, v jehož vlastnictví zůstávají do roku 1916.

V roce 1916 kupuje žernosecký zámek s vinnými sklepy a panské vinice od rodiny Nosticů pražská vinařská firma Oplt a synovci, která tu zřizuje vinárnu a vede žernosecké vinařství obchodním způsobem. Po dobu odtržení Sudet byl majetek v soukromých rukou, brzy po skončení druhé světové války se dostává celý viniční komplex na stráních od Žernosek k České bráně spolu se zámkem a vinnými sklepy do státního majetku, zprvu jako Státní vinné sklepy a později jako Výzkumná vinařská stanice, pod vedením inspektora Jaroše. Od roku 1954 do roku 1964 působil ve Velkých Žernosekách také Prof. Ing. Vilém Kraus, Csc. V roce 1956 došlo k přejmenování podniku na Šlechtitelská stanice vinařská. 1. dubna 1995 přechází vinařství do soukromých rukou a vzniká společnost Žernosecké vinařství s.r.o.

(Zdroj: oficiální stránky)


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz