Vinné sklepy Valtice, a.s. (Chateau Valtice)

Vinařská, 691 42, Valtice, Tel.: +420 519 361 314, sekretariat@vsvaltice.cz
Valtice/Společnost - Valtice
O znovuvzkříšení CHÂTEAU VALTICE se po druhé světové válce zasloužila společnost Vinné sklepy Valtice. CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice jsou dnes středně velké rodinné vinařství ryze moravského charakteru. Vinařství je navíc zároveň největším pěstitelem révy vinné u nás. To mu umožňuje celoročně pečlivě kontrolovat kvalitu vinic a hroznů na více jak 1000 hektarech vinohradů na Moravě.  Hospodaření na vinicích a jejich pečlivá ochrana probíhá šetrně v souladu s přírodou dle pravidel ekologického zemědělství.

Pomocí nejmodernějších i tradičních postupů a metod nabízejí více jak 200 druhů špičkových vín. Značka Château Valtice je již několik století synonymem pro nejkvalitnější vína nejen v Čechách, ale i ve světě. O tom svědčí pravidelná významná ocenění kvality na vysoce prestižních domácích i světových výstavách vín.  

V současné době zpracovává akciová společnost CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice kolem 5 000 tun vinných hroznů ročně. Hrozny pocházejí z vinic ležících na nejlepších polohách táhnoucích se podél rakouské hranice od Valtic přes Mikulov, Dolní Dunajovice až po Drnholec.

Firma kapitálově propojena s akciovou společností Vinofrukt Dolní Dunajovice, která hospodaří na 420 hektarech vinic.

V nových výsadbách se společnost orientuje na odrůdy světového sortimentu, jako je Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Rulandské a Sauvignon. Roční výrobu 4 miliónů lahví vína zvládají technologové a sklepmistři pomoci nejmodernějšího vybavení včetně řízeného chlazeného kvašení.

Víno je uloženo jak v historických sklepích v dřevěných i barikových sudech, tak v nově vybudovaných klimatizovaných nadzemních halách v nerezových cisternách. Valtická vína jsou vyráběna v moderních technologických prostorách, včetně řízeného chlazeného kvašení v nerezových cisternách, ale současně dozrávají i ve starých historických sklepích, jak Zámeckém sklepě a Křížové sklepě. V původním sklepě zámeckém z roku 1430 o současné kapacitě 600 tisíc litrů dnes zrají v dubových sudech především vína červená.

Z roku 1640 pochází sklep, pro jeho půdorys nazývaný “Křížový”. Jeho monumentální hlavní šíji dlouhou 120 m křižuje 100 m dlouhé rameno. Sklep pojme přes 1 milion litrů vína uloženého v dubových sudech i nerezových cisternách a zrajícího v 300 tisících lahví, aby získalo nejvyšší jakost odrůdových vín archivních.

Ve sklepech se ležením vína na lahvi rozvíjí jemný soulad odrůdových vlastností s nově se tvořícími buketními látkami v optimálním prostředí chladného a temného Křížového sklepa. Ve sklepích panuje neopakovatelné klima – vše voní vínem, vše připomíná tradici. V sudech lze tušit tajemný živost rodícího se vína, nápoje králů, mudrců, básníků, nápoje optimismu, radosti a přátelství. Víno se připravuje na chvíli, kdy se naplní do lahví, aby se vydalo na cestu po celé republice i do zahraničí a přinášelo lidem radost a potěšení při každém doušku.

Vinařské město Valtice leží v jednom z nejmalebnějších koutů Jižní Moravy na samé hranici s Rakouskem. Poprvé se Valtice připomínají v roce 1192, kdy tehdejší pasovský biskup Wolker vyměnil Valtice i s vinicemi Widdardovi se Seefeldu za jiné panství. Opevněné město pak vlastnilo více šlechtických rodů, až se stalo ve XIV. století vlastnictvím významného knížecího rodu Lichtenšteinů. O rozsahu vinic se dovídáme z Lichtenšteinského urbáře z roku 1414, kde jsou taktéž sepsány zvyklosti v horenském - viničním řádu.

Velký rozsah vinic si vyžádal taktéž výstavbu dvou unikátních sklepů, a to Zámeckého v roce 1430 s kapacitou 650 tisíc litrů a v roce 1640 Křížového sklepu, který je 120 metrů dlouhý a 100 metrů široký s kapacitou přes jeden milion litrů. Valtická vína si brzy našla cestu na dvory šlechtické i panovnické a dodávala se hlavně do Vídně, Slezska – Vratislavi a do Prahy.

V písemných listinách města pražského je taktéž zaznamenáno, že dne 18. ledna 1617 bylo pro Prahu nakoupeno 96 věder (1vědro = 56,5 l) výborného valtického vína od hejtmana Lichtenštejnského.  
Po roce 1945 vznikl z Lichtenšteinského majetku Státní statek Valtice, který se silně orientoval na výsadby vinic (největší pěstitelský podnik v ČR) a výrobu kvalitních odrůdových vín. Vinice jsou vysázeny na nejlepších viničních tratích podél státní hranice s Rakouskem od Valtic přes katastrální území Mikulov, Dolní Dunajovice až po Drnholec.

V roce 1992 byl podnik privatizován do současné podoby s názvem Vinné sklepy Valtice, akciová společnost, s tradičním znakem na etiketě – bohyní plodnosti, hojnosti a krásy, plující na obláčku.

Od června 2014 firma vystupuje pod oficiálním názvem CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz