Šaldorfské sklepy

671 81, Šaldorf-Sedlešovice
Šaldorf-Sedlešovice/Společnost - Šaldorf-Sedlešovice
Nedaleko královského města Znojma se rozkládá malebná obec Nový Šaldorf, která skýtá pro návštěvníky jedno honosné tajemství. Je jím soustava podzemního labyrintu, tvořeného cca dvěma stovkami samonosných vinných sklepů, přičemž každý z nich je tvořen různorodými chodbami o délce několik sta metrů.

Během měsíce května pak zdejší nadšenci pořádají hojně navštěvovanou akci, která zájemcům přibližuje historii i současnost pěstování vinné révy a nechává nahlédnout do zákulisí vyhlášených Modrých sklepů. Během tzv. "Otevřených Modrých sklepů" se můžete zúčastnit májového putování po otevřených vinných sklepech Nového Šaldorfa, kde na Vás čekají celodenní degustace vín přímo v prostředí vinných sklepů, přičemž Vašimi průvodci budou samotní vinaři. Celá akce je spojena s množstvím soutěží o ceny, bohatým hudebních programem či přehlídkou historických vozidel.

Během následujících letních měsíců pak máte v Novém Šaldorfu záruku, že během Vaší návštěvy bude vždy otevřen alespoň jeden ze zdejších dvanácti sklepů, kde na Vás bude čekat lahodné víno a spousta neopakovatelných zážitků.

Obce Nový Šaldorf (dříve Neu Schallersdorf) a Sedlešovice (dříve Edelspitz) leží v těsné blízkosti Znojma. Obě obce vznikly krátce po založení Louckého kláštera v roce 1190.

Zakladatelé zdejších obcí byli německé národnosti a byli to právě oni, kteří přinesli révu do této oblasti a kteří v průběhu šesti století vykopali více jak dvě stovky vinných sklepů a révou osázeli místní slavnou vinici Kraví horu (dříve Kuhberg).

Vlivem nešťastných událostí 20. století došlo k odsunu v podstatě všech původních obyvatel. Osídlenci, kteří přišly v roce 1945 z nevinařských oblastí (především z Valašska) i při nejlepší vůli jen těžko navazovali na zhroucenou několikasetletou vinařskou tradici. I když se našlo pár snaživců, tak těm po několika letech přistřihl křidélka komunistický režim.

Teprve po roce 1989 se začíná místní vinařství probouzet z prožitého marasmu (nepočítáme-li místní JZD). Mnozí "ilegální" vinaři vycházejí v době nově nabité svobody z anonymity a stávají se z nich živnostníci. Fakt, že některým se po desetiletích vinaření až nyní naskýtá možnost vyrobit víno z čerstvých hroznů révy vinné, dokresluje snad úplně vše.


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz