Státní zámek Žleby

Zámecká, 285 61, Žleby, Tel.: +420 327 398 121, zleby@npu.cz
Žleby/Památky - Žleby


Popis místa
Původní hrad ze třináctého století, který stával ve Žlebech, byl zničen husity. V patnáctém století byl znovu postaven a později renesančně a barokně upraven. Dnešní podobu získal díky Karlu Vincenci Auerspergovi v letech 1849–1868. Žlebské panství vlastnil několik let i český král a císař Svaté říše římské Karel IV. Pro veřejnost jsou připraveny tři prohlídkové okruhy, ke kterým je často vymyšlený doprovodný program. Zámek obklopuje nádherná zahrada a zámecká obora.

Zámecká, 285 61, Žleby
Telefon: +420 327 398 121
E-mail: zleby@npu.cz
Web: http://www.zamek-zleby.cz

Naplánovat trasu

Původně gotický hrad pánů z Lichtenburka z doby před rokem 1289, znovu postavený po zničení husity před polovinou 15. století, prošel renesančními a barokními úpravami a do dnešní romantické podoby byl přestavěn Karlem Vincencem Auerspergem v letech 1849 - 1868 podle anglických předloh.

V romantických interiérech se mísí původní historické památky s dobovými prvky a starožitnostmi dovezenými z celé Evropy. Kožené tapety, sbírky vitrají, mnohé obložení stěn, přepychové vybavení a instalace respektující dobové dokumenty, uchovaly do dnešní doby zámek jako jakousi "užitnou sbírku starožitností" s jedinečnou atmosférou a neopakovatelnou malebností.

Na zámku ve Žlebech na Kutnohorsku se dochovalo barokní divadlo s původním vybavením, historickou scénou, kulisami a dobovými kostýmy. Unikátem je i původní plně vybavená kuchyň a hradní sklepení připomínající podzemní labyrint.

Pro veřejnost jsou připraveny tři prohlídkové okruhy, ke kterým je často vymyšlený doprovodný program jako oživení původní zámecké kuchyně, šermířská show či večerní a noční prohlídky. Návštěvníci mají možnost uzavřít na zámku sňatek, a to hned v několika speciálních slavnostních sálech s romantickou výzdobou.

Středověký hrad, o kterém pocházejí první písemné zmínky z roku 1289, nechal postavit nejspíše Jindřich z Lichtenburka.

Je však pravděpodobné, že hrad je staršího založení a že jeho počátky sahají do poloviny 13. století. Další známou majitelkou zdejšího hradu byla Anežka ze Žleb, od níž hrad odkoupil roku 1356 český král a císař Svaté říše římské Karel IV. Tehdy se Žleby staly královským majetkem, který byl následně zastavován různým držitelům. Před rokem 1377 měl Žleby v držení Markvart z Vartenberka, po jehož smrti roku 1396 zde seděl Štěpán z Opočna. Rok na to byl však zavražděn a na jeho místo přešel jeho bratr Jaroslav z Opočna. Roku 1401 hrad získal Jindřich Lacembok z Chlumu a o rok později byly Žleby zastaveny Oldřichu z Hradce.

Od roku 1406 patřil hrad známému kutnohorskému mincmistrovi Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína. Roku 1421 Petr Zmrzlík zemřel a panství bylo zastaveno Haškovi Ostrovskému z Valdštejna a na Detemicích. Dalším majitelem byl od roku 1436 Jiří z Dubé a Vizmburku a po něm byly Žleby zastaveny Janu z Janovic, který je roku 1483 předal manželovi své dcery Anežky, Janu Spetlemu z Prudic.

Od roku 1510 na hradě vládli Jan a Diviš Žehušičtí z Nestajova a po nich od roku 1522 rytíř Kuneš Bohdanecký z Hodkova. Po něm roku 1555 zdědil zástavní právo jeho syn Adam Bohdanecký z Hodkova a po jeho smrti roku 1562 zde vládla jeho vdova Alžběta z Nestajova na Žlebech, která roku 1575 Žleby prodala Václavu Chotouchovskému z Nebovid.

Od roku 1615 patřilo žlebské panství Heřmanu Černínovi z Chudenic a jeho manželce Marii ze Svárova. Roku 1622 Heřman Žleby vyměnil za Andělskou Horu s Karlem z Lichtenštejna a ještě téhož roku byly Žleby prodány Františkovi a Filipovi z Magni. Roku 1629 panství koupil Jan Trčka z Lípy, kterému byl majetek zkonfiskován pro nejrůznější provinění proti císaři a Žleby byly dědičně předány hraběti Leonardu Helfridovi z Meggau. Po jeho smrti roku 1634 majetek přešel na jeho dcery a ty ho roku 1662 prodaly Janu Františkovi z Kaisersteinu.

Roku 1723 Žleby odkoupil hrabě Karel Jáchym Breda, ale již o dva roky později panství vlastnil rytíř Karel Richard ze Schmidlinů.

Roku 1730 panství koupil hrabě František ze Schönfeldu, po jehož smrti roku 1737 všechen majetek zdědila jeho dcera Kateřina, která se provdala za Jana Adama z Auerspergu. Kateřina roku 1754 zemřela a vše odkázala svému manželovi. Jan Adam se po smrti své první ženy znova oženil, ale i jeho druhé manželství bylo bezdětné, takže po jeho smrti roku 1795 panství přešlo na jeho synovce Karla.
Také Karlovo manželství zůstalo bez dětí a Žleby připadly roku 1811 jeho bratranci Vincencovi, který se oženil s princeznou Gabrielou Marií z Lobkovic. O rok později Vincenc zemřel a až do roku 1832 a do zletilosti syna Vincence Karla se o panství starala vdova Gabriela Marie. Vincenc Karel si vzal za manželku princeznu Vilemínu z Colloredo-Mansfeldu a na ni také přešlo žlebské panství roku 1867, kdy Vincenc Karel zemřel. Roku 1877 převzal panství Vincencův syn František Josef a po něm Žleby zdědil poslední mužský potomek z rodu Auerspergů, kníže Ferdinand, který roku 1942 zemřel. Panství převzala Marie z Trauttmansdorfu a držela je do roku 1945, kdy byl zámek zestátněn.

  Otvírací dny Čas
Duben So + Ne + sv. 9:00 - 16:00
Květen Út - Ne 9:00 - 16:00
Červen Út - Ne 9:00 - 16:00
Červenec Út - Ne 9:00 - 17:00
Srpen Út - Ne 9:00 - 17:00
Září Út - Ne 9:00 - 16:00
Říjen So + Ne + sv. 9:00 - 16:00

Zavíracím dnem je vždy pondělí a den po dni pracovního klidu.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz