Zámek Židlochovice

Tyršova, 667 01, Židlochovice, Tel.: +420 956 264 122, marek.lz4@lesycr.cz
Židlochovice/Památky - Židlochovice


Popis místa
Dobře zachovalý lovecký zámek Židlochovice stojí ve stejnojmenné obci nedaleko Brna. Barokní stavba spolu s přilehlými oborami a bažantnicemi vytváří unikátní lovecký komplex s dlouholetou mysliveckou tradicí. V současené době nabízí zámek hotelové služby, prostor pro konferenčí akce a svatební obřady i spolu s ubytováním.

Tyršova, 667 01, Židlochovice
Telefon: +420 956 264 122
E-mail: marek.lz4@lesycr.cz
Web: https://www.lesycr.cz/lz4/zamek-zidlochovice/Stranky/default.aspx

Naplánovat trasu

Zámek v Židlochovicích v současnosti vlastní Lesy ČR a nabízí především ubytovací a stravovací služby. Stojí na místě bývalé vodní tvrze ze 14. století. Přestavbu na barokní sídlo provedl hrabě Sinzendorf v první polovině 18. století, a vytvořil tak areál určený nejen k loveckým radovánkám, ale i k pořádání společenských setkání a plesů.

V roce 1918 se zámek stal majetkem státu, pobýval zde i prezident T. G. Masaryk. Okolní park v anglickém stylu z 18. století je celoročně přístupný veřejnosti. Samotný zámek je využíván jako hotel a pořádají zde i svatby. Vždy první víkend v září je zámek jeden den v roce otevřen i veřejnosti k prohlídce.

Zámek stojí na místě bývalé vodní tvrze, vybudované před rokem 1349. Roku 1353 získal tvrz i ves Židlochovice moravský markrabě Jan Jindřich a po jeho smrti markrabě Jošt. Po roce 1407 se v držení tvrze vystřídalo vícero rodů, mimo jiné Valdštejnové a Pernštejnové. V roce 1567 připadl židlochovický statek a tvrz Žerotínům. V 70. letech 16. století Fridrich ze Žerotína nechal přestavět tvrz na renesanční zámek s kaplí. Od roku 1822 probíhaly stavební úpravy zámku, především zboření hradeb a zrušení náspů a padacích mostů [4]. V letech 1844–1845 byly provedeny empírové úpravy a zámek tak nabyl dnešní podobu. V roce 1858 se na zámku narodila pozdější španělská královna Marie Kristina Španělská, v roce 1874 zde zemřel její otec, arcivévoda Karel Ferdinand Habsburský. Posledním majitelem zámku byl arcivévoda Bedřich.

Roku 1919 připadl zámek československému státu. Mezi válkami sloužil jako letní sídlo prezidenta T. G. Masaryka – pobyty připomíná pamětní deska při vchodu do zámeckého parku. V současnosti je zámek místem konání různých setkání politiků. Mimo jiné se zde také natáčel jeden z dílů seriálu Četnické humoresky. Z boku zámku sídlí ředitelství Lesního závodu Židlochovice.

Zámecký park je celoročně a zdarma veřejnosti přístupný. Vždy první víkend v září je veřejnosti přístupný i samotný zámek k prohlídce.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz