Zámek Zdounky

Zborovská, 768 02, Zdounky
Zdounky/Památky - Zdounky


Popis místa
Ve Zdounkách, jihozápadně od Kroměříže, stávala původně renesanční tvrz Petra Čertorejského z Čertorej. O její přestavbu na barokní zámek se postarali jezuité. Dnes patří rodu Strachwitzů a není veřejnosti přístupný.

Zborovská, 768 02, Zdounky
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Renesanční tvrz ve Zdounkách stávala už od 16. století. Na renesanční zámek obdélníkového tvaru ji počátkem 17. století přestavěl podkomoří Markrabství moravského Jáchym Zoubek ze Zdětína.

Jeho žena Kateřina Zoubková byla horlivá katolička, proto zámek později odkázala jezuitskému řádu Tovaryštva Ježíšova. Ten renesanční stavbu upravil do barokní podoby a roku 1661 nechal v prvním poschodí postavit barokní kapli řádového světce Ignáce z Loyoly.

Jezuitský řád byl zrušen roku 1773. Zámek byl tedy převeden do tzv. studijního fondu, který ho roku 1804 prodal Antonínu Valentinu z Weinbergu. Od jeho rodu jej koupili zámek Lamberkové, kteří ho v polovině 19. století zmodernizovali a založili na jeho východní straně anglický park.

Posledním majitelem zámku před znárodněním roku 1948 byl Hugo Bedřich Strachwitz. Za komunismu objekt sloužil pod správou MNV Zdounky jako domov důchodců. Po revoluci v roce 1989 dostali Strachwitzové zámek v restituci zpět, avšak veřejnosti zůstává nepřístupný.

Zámek je veřejnosti nepřístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz