Zámek Vřesovice

798 09, Vřesovice, Tel.: +420 582 368 123, vresovice.pv@volny.cz
Vřesovice/Památky - Vřesovice


Popis místa
Zámek ležící ve stejnojmenné obci byl postaven v letech 1702-1704 za opata Norberta Želeckého z Počenic. Původní vnitřní štuková výzdoba zámku od Baltazara Fontany zůstala zachována jen v jedné místnosti a částečně v bývalé kapli, nyní pamětní síni obce. Zámek byl postaven pro administrativní správu vřesovického panství a pro návštěvy opatů. Nyní je ve vlastnictví obce a slouží pro její účely.

Dnes patří zámek obci, když jej obec v r.1994 koupila od dědiců posledního majitele Vincence Jančíka. Zámek je využíván jako víceúčelové zařízení obce – je v něm obecní úřad, ordinace lékaře, pošta, mateřská škola, knihovna, pamětní síň obce, kulturní místnost se zázemím pro pořádání oslav, svateb apod.

O autorství návrhu zámku není mezi odborníky shoda: jedni považují zámek za dílo Domenica Martinelliho, jiní se kloní spíše k Giovannimu Pietrovi Tencallovi.

V roce 1848 byla v zámku volba poslance do zemského sněmu. Stal se jím Jiří Frýbort, rolník z Kralic na Hané. Tuto událost připomíná pamětní deska od sochaře Jana Třísky na průčelí zámku. Po zrušení roboty v r.1848 zámek osiřel – Metternichové jej v r. 1873 prodali nadporučíkovi Bruno Vojáčkovi z Prostějova. Pak zámek postupně měnil majitele. V roce 1885 zámek vyhořel. Od r.1927 patřil Vincenci Jančíkovi z Vřesovic, který v přízemí zřídil kolářskou dílnu, která byla zrušena koncem šedesátých let 20.století.

Zámek není z hlediska původního stavu tím, čím býval před požárem v r.1885. Tvar střechy už nebyl obnoven a následní majitelé od r.1881 jej využívali hlavně jako hospodářskou budovu. Některé prostory byly pochopitelně účelově upraveny, část  1.patra nebyla po požáru opravena.

Na konci šedesátých let minulého století, kdy skončila provoz kolářská dílna v přízemí zámku a v přístavbě, nebyl po stavební stránce stav zámku dobrý. Tehdejší místní národní výbor začal budovu svépomocí postupně opravovat a upravovat její prostory pro potřeby obce, když předtím byl zámek protiprávně zkonfiskován jeho poslednímu majiteli.

Exteriéry zámku jsou volně přístupné.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz