Zámek Vrbičany

411 21, Vrbičany
Vrbičany/Památky - Vrbičany


Popis místa
Jihovýchodně od obce Lovosice, v obci Vrbičany se nachází pozdně barokní zámek z 18. století. František Karel Kressl z Kvaltenberku jej nechal zbudovat v letech 1786-9. Spolu se zámkem založil i rozsáhlý park. Budova je patrová, s postranním a středovým třípatrovým rizalitem, střecha je mansardová. V interiéru návštěvníky upoutá valená klenba v přízemí a dřevěné schodiště. Před zámkem je klasicistní studna se stříškou na šesti sloupech.

411 21, Vrbičany
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: http://www.vrbicany.cz/index.php?oid=2038190

Naplánovat trasu

Založení Vrbičan můžeme klásti do XI.století, kořeny obce sahají do roku 1225. V této době se obec  skládala ze dvou dvorů, na jednom prameni byl založen dvůr Kačov (nese název od divokých kačen) a druhý dvůr Vrbičany  byl založen na druhém prameni (dostal jméno podle vrbiček).Teprve ve XVI. mají oba dvory jméno Vrbičany,ale Kačov zůstává zachován až do dnešních dnů.V roce 1170 měl v držení oba dvory vladyka Zlocoun (Slavkov) bratr vladyka Hrabiše. Za probošta doksanského Volframa (1172-1195) dostává Vrbičany do držení klášter v Doksanech. Od té doby se dosazují  na tvrz nižší šlechtici (vladykové coby správci).  V roce 1278 se nevyhnuly  vyplenění Vrbičany braniborským  rotám. Za vlády Václava IV.  (1410-15) byl vydán zástavní list Oldřichovi Zajíci z Hazmburka. Vrbičany zůstávají v držení  Zajíců až do r.1577.

R. 1733 byla vládnoucí paní na Vrbičanech slečna Marie Magdalena Kreslová.Po její smrti dědil r 1760 panství  její synovec František Karel Kresl z Kvaltenberku. Baron dal ze zpustlé staré tvrze postavit malý pozdně barokní zámek mezi rokem 1786-89 a založil při něm velký park. Jeho erb v pozdně barokním stylu je ve štítu zámku nad balkonem,t.č. je již zrestaurován akademickou sochařkou p.Čihákovou Myškovou. František Kresl zemřel r.1802 a zámek odkázal prasynovci baronu Františku Karlu Puteani.Od Puteani koupil Vrbičany r.1843 mlynář Antonín Vávra z Nymburka s manželkou Františkou , ale ten Vrbičany prodal 22.června 1845 panu Jenšíkovi rytíři z Ježkova. Dne 3.ledna 1862 po smrti rytíře zdědily Vrbičany Ignác,Sáva a Eugen z Ježova.Ignác z Ježova prodal statek  Vrbičany 9.února 1872 paní Terezii hraběnce z Herbersteinu na Libochovicích rozené kněžnou z Dietrichsteinu, která jej věnovala svému synu Janu Josefu hraběti z Herbersteinu.

R. 1874 byl zrušen ve dvoře bývalý lihovar a r.1876 byl zrušen i pivovar. Zpustlý a zanedbaný zámek  se upravil a přistavil dvůr než se mladý pán nastěhoval. Přičinil se o to, že se ve Vrbičanech na jeho pozemku a na jeho náklady byla založena česká škola. V roce 1920 byl poplužní dvůr převzat zemědělským proletariátem.

Po Mnichovu se hrabě Johann Josef Herberstei přiklonil k Adolfu Hitlerovi. V roce 1939 měl majetek vnuceného správce Fiedlera a jeho nástupcem byl baron von Zwangsverwalter Hartrott. V této době jim sice všechen majetek patří, ale nesměli mluvit do jeho řízení (starý pán pronesl ,že se mu nelíbí nízký původ Hitlera a syn jej udal, v domnění, že získá  zpět majetek, ale dokázal jen zákaz vstupu pro všechny členy rodiny). 20. června 1944 baron Hartrott spáchal, po nezdařeném atentátu na Hitlera, po příchodu gestapa sebevraždu. Poté nastoupil nový vnucený správce J.Groschel (psán někdy také Kreschl).

V r.1946 byla provedena konfiskace majetku na základě Benešových dekretů. Patrová obdélníková budova s postranními a středovým třípatrovým rizalitem, s mansardovou střechou, v přízemí s valenou klenbou nachodbě a v celém přízemí, byla používána jako učiliště. Zámek byl zapsán do Seznamu kulturních památek ČR dne 3.5.1958 č.rejstříku 43454/5-2454.  Podle dochovaného svědectví bývalých absolventů učiliště se začalo dělat na zámku v r. 1962-1964 ústřední topení  a v důsledku toho se zlikvidovaly veškerá kachlová kamna v celém zámku. Z původního interiéru mimo kleneb zůstalo několik dřevěných schodů a kousek obložení v místě bývalého točitého schodiště vedoucího do prvního patra.

R. 2011 zámek koupila od Ústeckého kraje firma Sempra Vrbičany s.r.o. Na jaře roku 2012 bylo provedeno vyčištění rybníčku a celého zámeckého parku, od této doby je prováděna pravidelná údržba parkové zeleně. V červenci 2012 začala oprava střechy středního rizalitu.

(zdroj: oficiální stránky)

Zámek prochází postupnou rekonstrukcí a je zpřístupněn jednou ročně, konkrétně v listopadu při tradiční akci Stezka odvahy.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz