Zámek Vodice

391 53, Vodice, Tel.: +420 381 299 012
Vodice/Památky - Vodice


Popis místa
Malý zámek s barokními prvky, který byl roku 1638 přestavěn z původní tvrze, známé již před rokem 1565. Zámek byl dále rozšířen na přelomu 18. a 19. století o pravé křídlo a kapli sv. Vavřince s pseudogotickými okny. V současné době čeká zámek na opravu a lepší využití. Zámek je veřejnosti nepřístupný.

391 53, Vodice
Telefon: +420 381 299 012
E-mail: Nevyplněno
Web: http://mujweb.cz/urad_vodice/zamek.htm

Naplánovat trasu

Barokní zámek byl postaven na místě starší tvrze Františkem Deymem roku 1638. V zámku se střídalo mnoho majitelů a byl často přestavován.

Velmi rozšířen byl na přelomu 18. a 19. století a to o pravé křídlo a kapli sv. Vavřince s pseudogotickými okny.

V r. 1612 koupil vodický statek, totiž tvrz s dvorem a vsi Vodici, Střítež, Rovnou, Blatnici a Lhotu pod Stražištěm Zikmund Kunrád Vrchotický z Loutkova, ale po třech letech (1615) vše zase prodal Janu staršímu Vratislavu z Mitrovic.

Po jeho smrti (1637) bylo provedeno rozdělení rodinného majetku a na první díl, který převzala dcera Barbora Albertina, provdaná za Albrechta Kapouna ze Svojkova, připadla „Vodice tvrz vnově vystavená, nový dvůr z kamene vystavený“, pivovar a vesnice Vodice, Rovná, Lomná, Malešín a Jetřichov (dnešní Jetřichovec). Po Kapounově smrti (1664) připadla Vodice jeho druhé, nyní ovdovělé manželce Evě Polyxeně, rozené Černínové z Chudenic.

Po ní měl (1688) dědit syn Zikmund, ale starosti se splácením dluhů vedly k soudnímu odhadu statku (1692) a poté v r. 1697 k prodeji Vodice Jaroslavu Felixovi Odkolkovi z Újezdce.

V průběhu 18. století se vyměnilo ve Vodici několik majitelů (po smrti Odkolkově v r. 1715 – Luisa Fellnerová z Feldegu 1716, rozená Desfoursová, 1720 hrabě František Helfried Herberstein, 1732 hrabě Václav Ignác Deym, 1755 hrabě Karel Soyer), až se Vodice zase vrátila do držby Deymů (1766 – 1812).

K mírně konkávnímu průčelí jsou na koncích přistavěna nestejně dlouhá křídla. Levé, kratší, zakončené v nádvoří přízemní arkádou s balkónem, kde je vstup po schodišti do poschodí. Pravé, mladší a delší zakončené kaplí sv. Vavřince. Nad klenutým vjezdem uprostřed průčelí jsou hodiny. Nová jednoduchá fasáda odstranila původní slohově výraznou.

Zámek je veřejnosti nepřístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz