Zámek Vlčice

790 65, Vlčice, Tel.: +420 461 315 264
Vlčice/Památky - Vlčice


Popis místa
Klasicistní zámek Vlčice, přestavěný ze středověké tvrze, byl ve druhé polovině 20. století účelově adaptovaný pro potřeby školy a poté rekreačního střediska dolu Paskov. Dnes je prázdný a bez využití. Zámek není veřejnosti přístupný.

790 65, Vlčice
Telefon: +420 461 315 264
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Zámek sloužil jako rekreační středisko do roku 1992. Součástí areálu je bývalý zámecký park, který je oplocen z části původní kamennou zdí, zbytek pak plotem z ocelového pletiva.

V areálu parku se nachází rybník a vzrostlé trvalé porosty významných domácích i exotických dřevin.

Objekt bývalého zámku je dvoupodlažní, postaven z kamenného zdiva, omítnutý břízolitovou omítkou. Je částečně podsklepený, střecha je sedlová, krytina plechová. V suterénu se nachází sklepní místnosti, kotelna na tuhá paliva s uhelnou. V 1. patře byly skladové místnosti, kanceláře, kuchyně, jídelna a sociální zařízení. Ve 2. patře byly pokoje, společenské místnosti a sociální zařízení.

Ves Vlčice založil v r. 1248 lokátor Vrocivoj a podle příkazu vratislavského biskupa Tomáše I. se v ní nesměli usazovat Němci, nýbrž jen Poláci a jiní kolonisté. Prvním známým majitelem vsi po Vrocivojovi byl rytíř Albert Schoff, uváděný v r. 1371.

Zřejmě za Schoffů bylo ve vsi postaveno rytířské sídlo - tvrz, chráněná vodním příkopem a rybníkem; část rybníka zůstala dodnes zachována. Zmíněna je poprvé až r. 1475 , kdy majitel místní skelné hutě Nikl Rüdiger vrátil Petru Schoffovi ves Vlčice s tvrzí, které držel v l. 1471 - 1475 v zástavě.

V r. 1582 přešel majetek Promniců včetně Vlčic výměnou do rukou Alberta z Maltitz. Není vyloučeno, že nový majitel, který kolem r. 1600 vybudoval ve Vlčicích nový kostel, byl i stavebníkem pozdně renesančního zámku, vystavěného na místě gotické tvrze. Poprvé se zámek uvádí v r. 1665 v inventáři pozůstalosti po Janu Jindřichu Maltitzovi, ovšem bez bližšího popisu. Maltitzové drželi vlčice do r. 1791, kdy vymřeli po meči.

Po nich získal léno opět potomek Shcoff, užívajících nyní jména Schaffgotsch, hrabě Antonín Schaffgotsch. Schaffgotschové zůstali na zámku až do r . 1921, kdy jej koupili velkostatkáři Schubertové.

V 80. letech 20. století byl je majitelem vlčického zámku MNV. Budova sloužila správním a kulturním potřebám obce, zámecký park využíval státní statek. Později byl do roku 1992 zámek využíván jako rekreační středisko společnosti OKD, Báňské stavby Ostrava, a.s., která jej v současné době nabízí k prodeji.

 Zámek není veřejnosti přístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz