Zámek Vlčice u Trutnova

541 01, Vlčice
Vlčice/Památky - Vlčice


Popis místa
Zámek Vlčice leží ve stejnojmenné obci asi 6 km u Trutnova. První zmínky o obci jsou uváděny v roce 1416, kdy i s okolním panstvím patřila vladyckému rodu Zilvárů. Dnes je zámek veřejnosti nepřístupný.

541 01, Vlčice
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

V současnosti je zámek v soukromém vlastnictví, je pěkně opraven a je i upravena část zámeckého parku.

Původní tvrz je v obci Vlčice připomínána roku 1416, kdy s okolním panstvím patřila vladyckému rodu Zilvárů. Koncem 16. stol. byla tvrz renezančně nákladně přestavěna. Za aktivní účast ve stavovském povstání v letech 1618 – 1620, bylo tehdejšímu majiteli Adamu Zilvárovi panství zkonfiskováno a majetek získal Albrecht z Valdštejna, který jej ale roku 1627 postoupil císařskému plukovníkovi Danielovi Hebronovi.

Po třicetiletí válce tvrz postupně pustla a to pokračovalo i za vlastnictví Schwarzenberků, kteří byli vlastníky až do roku 1782, kdy vlčické panství vyměnil Jan Schwarzenberk za statky zrušených klášterů v Třeboni, Borovanech a Zlaté Koruně.

V roce 1792 zakoupil vlčické panství od náboženského fondu velkopodnikatel Jan František Theer. Ten dal na místě zpustlé tvrze postavit nový jednoduchý klasicistní zámek. Předposlední z rodu Theerů odkázal vlčické panství universitám v Praze a ve Vídni.

Vlčický zámek pak sloužil nejrůznějším účelům, v roce 1866 i jako válečný lazaret. V roce 1875 vyhořela střecha, ale větší škodu zámek utrpěl na počátku 50. let 20. století, kdy vyhořely kromě střechy všechna mansardy a byly zničeny štukové stropy v prvním poschodí celého zámku. V pozdějších letech zámek náležel Plemenářskému ústavu v Kladrubech nad Labem.

V současnosti je zámek v soukromém vlastnictví, je pěkně opraven a je i upravena část zámeckého parku. Úpravy parku směrem k silnici probíhají. Zámek je veřejnosti nepřístupný.

Zámek je veřejnosti nepřístupný.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz